1. Απαιτούνται πολιτικές αποφάσεις, με πολιτικό κόστος, που θα κλείσουν μια για πάντα τα θέματα της αυθαίρετης δόμησης σε ρέματα και ακτές και θα προχωρήσουν σε δραστικές λύσεις απαγόρευσης δόμησηςκαι -όπου χρειάζεται-σε απομάκρυνση αυθαιρέτων κτισμάτων και μπαζωμάτων.
  2. Ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων σε θεσμικό επίπεδο δεν θα γίνει ποτέ και ειδικά σε περιπτώσεις τέτοιων πολυπαραγοντικών φαινομένων. Είναι και πρακτικά αδύνατο, γιατί θα υπάρχουν πάντα αλληλεπικαλύψεις. Άρα, πρέπει να υπάρξει συνεργασία φορέων. Όμως, σε επίπεδο υλοποίησης και μπορούν και πρέπει να υπάρξουν ευθύνες και λογοδοσία.
  3. Υπάρχουν λύσεις επιστημονικά ενδεδειγμένες και δοκιμασμένες. Δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Ας δούμε τα αντιπλημμυρικά έργα του Rotterdamκαι τα έργα προστασίας της ακτογραμμής της Βαρκελώνης. Και στις δύο αυτές πόλεις προωθούνται έργα και δράσεις με την ενσωμάτωση της φύσης για την ανθεκτικότητα των πόλεων και λειτουργούν.
  4. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αρκούν και δεν προσφέρουν τίποτα οι αποσπασματικές παρεμβάσεις. Ας αποφασίσει η Πολιτεία να προωθήσει τη συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος.
  5. Οι αριθμοί των εκατομμυρίων που βγαίνουν στη δημοσιότητα για έργα είναι σταγόνα στον ωκεανό που μπορούν μόνο παροδικά να προσφέρουν μια κάποια ανακούφιση.

Τέλος πρέπει να καταλάβουμε ότι τα πλημμυρικά φαινόμενα ήρθαν για να μείνουν και θα είναι όλο και πιο συχνά. Τα κατάλληλα έργα  θα περιορίσουν τις επιπτώσεις, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι καταστροφές σε περιουσίες και περιβάλλον και να μην έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Σε καμία περίπτωση δεν θα εξαφανίσουν το πρόβλημα.