Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων με θέμα την εκτεταμένη χρήση του αμιάντου σε κτίρια της Πάτρας και δίωξη υπαλλήλου μηχανικού στα ΕΛΤΑ Πάτρας αντί μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και της υγείας των κατοίκων και των εργαζομένων από τον αμίαντο κατέθεσαν στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού οι βουλευτές Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου και Κώστας Μάρκου στους Υπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υγείας.

Το πρόβλημα που υπάρχει με την εκτεταμένη χρήση του αμιάντου σε κτίρια της Πάτρας, και δη στο κεντρικό κτήριο των ΕΛΤΑ, προκαλεί ανησυχία για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και των πολιτών που εξυπηρετούνται σ’ αυτά. Στην συγκεκριμένη περίπτωση διαπιστώνεται με στοιχεία, όχι μόνον ότι δεν τηρήθηκαν τα νόμιμα στην εκτέλεση τεχνικού έργου σχετικού με την κάλυψη αμίαντου στο κτίριο αυτό αλλά και ότι η πολιτική μηχανικός της τεχνικής Διεύθυνσης των ΕΛΤΑ, διώκεται με υποβιβασμό, αφαίρεση των τεχνικών αρμοδιοτήτων της και πιθανή απόλυση, αφού ο Γενικός Δ/ντης Ανθρώπινου Δυναμικού προχώρησε σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας της μηχανικού, η οποία προσλήφθηκε μέσω ΑΣΕΠ το 2005 λίγο πριν τη δίκη αμιάντου που έγινε 1.12.2021 στον Άρειο Πάγο.

Η Πολιτεία και τα συναρμόδια Υπουργεία οφείλουν να απομακρύνουν τον αμίαντο από όλα τα κτίρια της Πάτρας. Οφείλουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ αλλά και να προστατεύσουν την εργαζόμενη από την εκδικητική απόλυση. Επίσης οφείλουν να απομακρύνουν τον αμίαντο και να προστατεύσουν την υγεία των 6000 κατοίκων και στις εργατικές κατοικίες «Αγίου Νεκταρίου». Στους πόσους τόνους αμίαντου κρίνεται απαραίτητη η  συνδρομή της Περιφέρειας και πότε ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης θα καταδεχτεί να δεχτεί τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας;

Η ερώτηση

Θέμα: Εκτεταμένη χρήση του αμιάντου σε κτίρια της Πάτρας και δίωξη υπαλλήλου μηχανικού στα ΕΛΤΑ Πάτρας αντί μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και της υγείας των κατοίκων και των εργαζομένων από τον αμίαντο.

Από δημοσιεύματα του ημερήσιου τύπου* διαφαίνεται ότι το πρόβλημα που υπάρχει με την εκτεταμένη χρήση του αμιάντου σε κτίρια της Πάτρας, και δη στο κεντρικό κτήριο των ΕΛΤΑ, προκαλεί ανησυχία για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και των πολιτών που εξυπηρετούνται σ’ αυτά.
Σημειώνεται επίσης ότι το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στις εργατικές κατοικίες στη συνοικία “Άγιος Νεκτάριος”, χωρίς να έχει βρεθεί ακόμα λύση καθώς η απάντηση του Υπουργείου Εργασίας στην ερώτηση που είχε κατατεθεί στις 18/11/2019 ήταν ότι «οι κάτοικοι είναι κάτοχοι οριστικών παραχωρητηρίων και δύνανται να προβούν από μόνοι τους ή σε συνεργασία με ειδικά προγράμματα της πολιτείας, στην αξιολόγηση και επίλυση του θέματος».
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ,με την Οδηγία 1999/77/EC, από το 2005 έχει απαγορεύσει την χρήση υλικών αμιάντου και έχει εκδώσει σχετικές οδηγίες για την προστασία των εργαζομένων στην έκθεση σε υλικά αυτού.(Π. Δ/μα 212/2006.)
Επίσης με την ΚΥΑ 4229/395/2013, που τροποποιήθηκε με την ΥΑ 22435/1469/2017 τέθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση αμιάντου.
Με στοιχεία διαπιστώνεται όχι μόνον ότι δεν τηρήθηκαν τα νόμιμα στην εκτέλεση τεχνικού έργου σχετικού με την κάλυψη αμίαντου στο κτίριο αυτό αλλά και ότι η πολιτική μηχανικός της τεχνικής Διεύθυνσης των ΕΛΤΑ Αθηνά Σουγλέρη , της οποίας το 2009 είχε ανατεθεί το θέμα του αμιάντου και το 2012 μετακινήθηκε από κατά σειρά Δ/ντες συμβούλους για τη συντήρηση του κτιρίου ,διώκεται με υποβιβασμό, αφαίρεση των τεχνικών αρμοδιοτήτων της και πιθανή απόλυση, αφού ο Γενικός Δ/ντης Ανθρώπινου Δυναμικού προχώρησε σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας της μηχανικού, η οποία προσλήφθηκε μέσω ΑΣΕΠ το 2005 λίγο πριν τη δίκη αμιάντου που έγινε 1.12.2021 στον Άρειο Πάγο.
Κατόπιν των ανωτέρω:
Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
• Λειτουργεί στα ΕΛΤΑ Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας Πρόληψης, είναι στελεχωμένη και από ποιους, ποιες Τεχνικούς Ασφαλείας και ειδικούς γιατρούς, σύμφωνα με τον ν.3850/10 και το Π. Δ/μα 294/88
• Η εταιρεία που κλήθηκε να διαχειρισθεί την επικάλυψη του αμιάντου πληρούσε τις προϋποθέσεις της ΥΑ 22435/1469/2017 και, αν ναι ,να κατατεθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της
• Υπήρχε επιβλέπων τεχνικός ασφάλειας εκ μέρους των ΕΛΤΑ για την παρακολούθηση του έργου;
• έγιναν βάση της εκτίμησης αυτής ποσοτικές και ποιοτικές αρχικές μετρήσεις του αμιάντου ώστε να επιλεχθεί στη συνέχεια από τον ειδικό μελετητή διπλωματούχο μηχανικό του τεχνικού έργου, η κατάλληλη μεθοδολογία χειρισμού αυτού , να αποφασιστεί ο εγκλεισμός ή η αναγκαιότητα αφαίρεσης?
• Υπάρχει πρόβλεψη για παρακολούθηση της υγείας όσων εργαζομένων εκτέθηκαν στον αμίαντο;
• Προτίθεται η Διοίκηση των ΕΛΤΑ να επαναφέρει στα πρότερα καθήκοντά της την πολιτικό μηχανικό Αθηνά Σουγλέρη και να παύσει κάθε δίωξη στο πρόσωπό της?

Και αιτούμαστε την κατάθεση των εξής εγγράφων:

• Διέθετε εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου για τους εργαζόμενους ευθύνης της? Να κατατεθεί το σχετικό έγγραφο.
• Είχαν την κατάλληλη εκπαίδευση οι εργαζόμενοι ευθύνης της και από ποια σεμινάρια εκπαίδευσης .Να κατατεθούν τα ονόματα των εργαζομένων και τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης τους.
• Υπήρξε εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου για τους/τις εργαζόμενους/ες των ΕΛΤΑ? Να κατατεθεί το σχετικό έγγραφο.
• Υπήρξαν μετρήσεις πριν την έναρξη και στο τέλος του έργου από πιστοποιημένο εργαστήριο?Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.
• Υπήρξε μελέτη απομάκρυνσης των υλικών αμιάντου και αδειοδότηση για την απομάκρυνσή τους απότοχώρο εργασιών, όπως από την σχετική ΚΥΑ και ΥΑ προβλέπεται? Να κατατεθεί το σχετικό έγγραφο.