Η Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ, απαντώντας σε δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, τονίζει ότι, ουδέποτε ενέκρινε αναστολή εφημέρευσης οποιουδήποτε τμήματος, ιατρικού τομέα της Ν.Μ. Αιγίου του Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας και σε καμία περίπτωση δεν συναίνεσε στη διακομιδή όλων των χειρουργικών και ορθοπεδικών περιστατικών προς τα Νοσοκομεία της Πάτρας ή σε άλλα όμορα Νοσοκομεία. 

"Αντίθετα, η Διοίκηση της 6ης Υ.ΠΕ έχει αποστείλει και το υπ. αριθμ. πρωτ. 68882/12-11-2021 έγγραφο προς τα νοσοκομεία της Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων (Γ.Ν. Ζακυνθου & ΓΝ Κεφαλληνίας) σύμφωνα με το οποίο λόγω των υγειονομικών συνθηκών, παρακαλούμε όπως εξαντληθούν οι δυνατότητες αντιμετώπισης των non covid περιστατικών στα Νοσοκομεία αρμοδιότητάς τους. Βασική επιδίωξη είναι η  ύπαρξη της μέγιστης δυνατής ανάσχεσης των περιστατικών που προσέρχονται στα ΤΕΠ των νοσοκομείων Π.Γ.Ν Πατρών ‘’Παναγία η Βοήθεια ‘’ και Γ.Ν Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» καθώς κρίνεται αναγκαία και η συνεργασία και η αλληλοϋποστήριξη όλων των υγειονομικών σχηματισμών, προκειμένου το σύστημα να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της πανδημίας.

Επιπρόσθετα, επί του θέματος σημειώνουμε σύμφωνα με το υπ’αριθμ. Γ.Ε.Κ.ΕΠ.Υ2834/26-11-2007 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας, ότι η ορθή διαδικασία αιτήσεως- εγκρίσεως αναστολής λειτουργίας ή εφημέρευσης Τμημάτων- Κλινικών Γενικών Νοσοκομείων είναι η κάτωθι:

1.     Αίτημα του Διευθυντή ή Διευθυντεύοντος του Τμήματος προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.

2.    Διαβιβαστικό της Διοίκησης του Νοσοκομείου με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου προς την αρμόδια Υ.ΠΕ.

3.    Έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος  από την Υ.ΠΕ. και διαβίβαση της απόφασης προς το ΕΚΕΠΥ για την τελική κρίση.

4.    Λήψη τελικής απόφασης από το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. και αντίστροφη ενημέρωση,  η οποία στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει τηρηθεί" αναφέρει η ανακοίνωση.