«Μάχη» σε δύο μέτωπα καλούνται να δώσουν Περιφέρεια και Δήμος Πατρέων για την αντιμετώπιση της κύριας αιτίας των πρόσφατων καταστροφών στο παραλιακό μέτωπο, που είναι το φαινόμενο της διάβρωσης.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας "Γνώμη", το πρώτο αφορά τη διεκδίκηση χρηματοδότησης των παρεμβάσεων στα σημεία που έχουν ήδη έτοιμη μελέτη και το δεύτερο, η σύνταξη νέων μελετών για το σύνολο της ακτογραμμής της Πάτρας.

Κι αυτό, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες, από τα περίπου 40 χλμ του παραλιακού μετώπου της Πάτρας υπάρχει μελέτη μόνο για τα 4(!) στην περιοχή Ρίου και αυτή έγινε μέσα στον τελευταίο χρόνο από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Όπως ανακοίνωσε και ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδα έχει ολοκληρώσει μελέτη με τίτλο «Λειτουργική Αναβάθμιση των Παραλιακών Οδών Ρίου και Ακταίου Πατρών», με στόχο την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών αλλά και την ανάπλαση της παράκτιας ζώνης στην βόρεια πλευρά της Πάτρας, η οποία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ περίπου και η Περιφέρεια κινείται στην κατεύθυνση αναζήτησης πόρων για την υλοποίηση του έργου. Η μελέτη ως αντικείμενο έχει την μελέτη αποκατάστασης των παράκτιων τεχνικών έργων (Οδοποιία) που έχουν υποστεί δομική αστοχία καθώς και την μελέτη τεχνικού έργου προστασίας ακτής και μετριασμού της διάβρωσης σε επιμέρους τμήματα για την τεχνική και λειτουργική αναβάθμιση των εν λόγω παράκτιων περιοχών αλλά και για εξυπηρέτηση των κοινωνικών και εμπορικών-οικονομικών δραστηριοτήτων.

 Συνοπτικά το έργο περιλαμβάνει οδοποιία (βελτίωση των χαρακτηριστικών υπάρχουσας οδού) μήκους 4000m και έργα προστασίας της παράκτιας οδοποι & της ακτής μήκους περί τα 1200m (έργα παράλληλα και κάθετα στην ακτή) σε συνδυασμό με περιορισμένο τεχνητό εμπλουτισμό.Δ