Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ) προκηρύσσει διαγωνισμό για το σχεδιασμό/δημιουργία ενός σύγχρονου και πρωτότυπου λογότυπου της ΕΙΦ για την ιστοσελίδα της.

Το λογότυπο θα χρησιμοποιείται σε κάθε επικοινωνία της ΕΙΦ σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, θα συνοδεύει την προώθηση των εκδηλώσεων και θα εμφανίζεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο διαγωνισμός απευθύνεται αποκλειστικά στα μέλη της φοιτητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου (μεταπτυχιακό, διδακτορικό).

Οι συμμετοχές μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές. Δεν επιτρέπονται περισσότερες από μία συμμετοχές ανά άτομο ή ομάδα, ενώ κάθε άτομο μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μια ομαδική πρόταση. Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή με θέμα: «Διαγωνισμός λογότυπου ΕΙΦ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΙΦ [email protected] έως και τη 10η Ιανουαρίου 2022. Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ.