Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΩΝ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΛΩΝ Ν.ΑΧΑΪΑΣ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την εκλογική διαδικασία των μελών του Συνδέσμου της 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021,
συγκροτήθηκε ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΔΑΜ ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΙΝΟΣ ΗΛΙΟΚΑΥΤΟΣ
A’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ
B’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ: ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΗΣ Π.Ο.Β.Α.Κ.Ω.
1)ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΣ
2)ΝΙΝΟΣ ΗΛΙΟΚΑΥΤΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΗΣ Ο.Ε.Β.Σ.Ν.Α
1)ΑΔΑΜ ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ
2)ΝΙΝΟΣ ΗΛΙΟΚΑΥΤΟΣ