Ολοκληρώθηκε στις 19/11/2021, η διαδικασία υποβολών για την εν τίτλο δράση, που εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» και υλοποιεί η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Συνολικά έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά 57 αιτήσεις χρηματοδότησης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 4.700.340,56 €, το οποίο κατανέμεται σύμφωνα με τις υποβολές σε 3.198.503,77 σε υφιστάμενους και σε 1.501.836,79 υπό σύσταση φορείς. Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία υποβολών υπερκαλύπτεται κατά πολύ η συνολική προβλεπόμενη Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης η οποία ανέρχεται στα 2.000.000€. 

‘‘Είναι μια μεγάλη επιτυχία για την ΠΔΕ, καθότι δώσαμε μάχη σε πολλά επίπεδα για να προχωρήσει αυτή η πρόσκληση σε ένα κλάδο της οικονομίας που μπορεί και πρέπει να αναπτυχθεί. Η ΠΔΕ έχει το μεγαλύτερο πρόγραμμα στήριξης της κοινωνικής οικονομίας από κάθε άλλη περιφέρεια στην χώρα και αυτό γίνεται διότι θεωρούμε σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη το συνεταιρίζεσθαι. Η δύναμη των πολλών μικρών οικονομικών οντοτήτων με την συνένωση δυνάμεων μπορεί να γίνει μεγάλη, ανταγωνιστική και εξωστρεφής”  τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίωνας Ζαϊμης.

‘‘Η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με την προβολή και την διάχυση της δράσης προς τους δυνητικούς δικαιούχους, πρόσθεσε το δικό της λιθαράκι στην ορθή και επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολών αιτήσεων Χρηματοδότησης. Άμεσα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία της αξιολόγησης των προτάσεων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην προκήρυξη της δράσης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί το συντομότερο η ένταξη τους στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», συμπλήρωσε ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ και της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Πλάτων Μαρλαφέκας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Δράση «Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα», έχει βασικούς στόχους, τη στήριξη και ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τη μείωση της ανεργίας, κυρίως ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού, την ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την μεγέθυνση της κοινωνικής ωφέλειας που οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. δημιουργούν.