Οι Έλληνες τόσον των πόλεων όσον και κατά μέγιστον μέρος της επαρχίας ζούν υπό την φρικτήν απειλήν της καταληστεύσεως της οικίας τους αλλά και του αμέσου κινδύνου να σκοτωθούν από τους εγκληματίες ληστές. Τα γρονθοκοπήματα στο κεφάλι, τα κτυπήματα με λοστάρια, οι κλωτσιές και οι πάσης φύσεως βιασμοί είναι στην αρχήν της διαπράξεως της ληστείας. Αν εύρουν κάτι έχει καλώς . Το αρπάζουν και φεύγουν. Αν δεν εύρουν οι ταλαιπωρίες των ιδιοκτητών της οικίας δεν έχουν τέλος! Πολλοί συχνά καταλήγουν στα Νοσοκομεία!

Στις 27 ή 28 Νοεμβρίου στην περιοχήν Καμάρες του Αιγίου, θρασείς ληστές, μάλλον συνηθισμένοι στην πράξη αυτήν διέρρηξαν εξοχικές κατοικίες και αφήρεσαν τα πάντα! Έσπασαν τις σιδηρές εξώθυρες και εισήλθαν, βοηθούμενοι από τον βροχερόν καιρόν: Δεν έχει σημασίαν αν ο καιρός είναι βροχερός ή ζεστός. Σημασίαν έχει πως προστεύεται ο Έλληνας, ο οποίος συν τοις άλλοις την περίοδον αυτήν ευρίσκεται υπό την «μάχαιραν» των ιών!! τον δε διαδραμόντα μέχρι τούδε χρόνον υπό την πενίαν και τα συσίτια! Φρικτόν για τον 21ον αιώνα η Ελλάδα να ζει με συσίτια χωρίς να υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση που τα εδημιούργησε πριν 80 χρόνια και ήταν μαρτυρικά! Από τους ληστευθέντες στις Καμάρες, που θα βρούνε οι κάτοικοι χρήματα να αντικαταστήσουν τις διαλυμένες εξώθυρες και παράθυρα;;;

Πως θα προστατευθούν οι Έλληνες; Και πως θα αισθάνονται ασφαλείς ώστε να μπορούν ανέτως να εξέλθουν της οικίας τους προς εργασίαν και να μη επιστρέψουν και να εύρουν καταληστευμένην την οικίαν τους;

Η ασφάλεια προς προστασίαν των Ελλήνων θα έπρεπε να είναι διαφορετική και οι επίδοξοι ληστές να τρέμουν και τις Αρχές και τον Νόμον. Τώρα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιον όπως μαρτυρούν τα κατά δεκάδες καθημερινά συμβάντα!

Αν οι ληστές είναι αλλοδαποί φαινόμενον σύνηθες, και διερωτόμεθα πως οι μη έχοντες εργασίαν παραμένουν στον τόπον μας; μεταφέρουν τα κλοπιμαία στις χώρες τους και τα πωλούν αντί πινακίου φακής. Επίσης εξάγουν και το ρευστόν που θα εξοικονομήσουν με θεμιτόν ή αθέμιτον τρόπον! Γιατί επιτρέπονται αυτά, όταν ο Έλληνα μαστίζεται από την πενίαν;;;

Κύριε Πρωθυπουργέ.

Αντί παντός άλλου πρέπει να εξασφαλισθεί σε μέγιστον βαθμόν ή ασφάλεια των Ελλήνων. Οι 300 εψηφίσθησαν γι’ αυτό.

Το γνωρίζουν;;;