Σας καλούμε να παραστείτε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και την Δ1α/Γ.Π.οικ.72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/20-11-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, την 2α Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.30,  με τα  παρακάτω  θέματα:

  1. Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πατρέων οικονομικού έτους 2021 (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
  2. Αίτηση συνομολόγησης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, στο αίτημα 7 εργαζομένων στον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Πατρέων, προκειμένου να συναινέσει ο Δήμος στο περιεχόμενο της αγωγής τους για ρύθμιση της εργασιακής τους σχέσης  (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
  3. Αίτηση συνομολόγησης περί αποδοχής ασφαλιστικών μέτρων και αγωγής 289 εργαζομένων με προσωρινή διαταγή, μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς εργασίας απασχολούμενων στο Δήμο Πατρέων, σύμφωνα με τη δημόσια πρόσκληση ΟΑΕΔ 16/2017 (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
  4. Αποδοχή και έγκριση απόδοσης Δ΄ κατανομής 2021, ποσού 547.926,87€, στους νόμιμους εκπροσώπους των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ. Πατρέων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
  5. Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας και συγκρότησή της (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος).
  6. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ανακατασκευή οδών και πεζοδρομίων Κεντρικών και Αρκτικών περιοχών του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
  7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συμπληρωματικά έργα στο Δημοτικό γήπεδο άνω Καστριτσίου», του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).