Το Επιμελήτηριο Αχαΐας απέστειλε σήμερα την ακόλουθη επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωνσταντίνο Σκρέκα:

κ. Υπουργέ,

Με την παρούσα αναφερόμαστε στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ, το οποίο είναι απόλυτα επιτυχές όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που είναι η εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και έχει επιφέρει μεγάλη κινητικότητα στην αγορά και ιδιαίτερα στον τομέα των κατασκευών.

Όμως επιθυμούμε να επισημάνουμε την μεγάλη καθυστέρηση που έχει παρατηρηθεί όσον αφορά των πληρωμή των επαγγελματιών από το ταμείο του προγράμματος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προκαλεί σοβαρά προβλήματα ρευστότητας σε αυτή την κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που ειδικά σήμερα, λόγω των συνθηκών που έχει προκαλέσει η πανδημία, είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να εξετάσετε την δυνατότητα, άμεσης καταβολής αυτών των υποχρεώσεων, ώστε αντίστοιχα οι επιχειρήσεις να επιλύσουν τα προβλήματα ρευστότητας που έχουν.