Ύβρεις και απειλές δέχεται βροχηδόν η Χώρα μας από την τουρκίαν καθημερινώς και οι Έλληνες γίνονται γνώστες αυτών από τις Τηλεοράσεις και τα Ραδιόφωνα τα οποία τα αναμεταδίδουν σε έκταση και αδειαλείπτως ενώ Ελληνικές ειδήσεις δεν έχουν τόσην έκταση!!! Επίσης εκτός από την Ελλάδα μέσω των Ελληνικών Τηλεοπτικών Σταθμών τα υβρεολόγια αυτά αλλά και οι παράλογες απαιτήσεις στο Αιγαίον Πέλαγος και την Ανατολικήν Μεσόγειον, αποστέλνονται σ’ όλον τον κόσμον, προς μέγα όφελος φυσικά της τουρκίας και υποβιβασμόν της Ελλάδος!! Δεν το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό οι μεγαλοδημοσιογράφοι των Τηλεοράσεων; Και γιατί προβάλουν τις τουρκικές αξιώσεις σε βάρος της Χώρας τους ;;; Είναι τιμητικόν;;

Πέραν αυτών οι πάσης μορφής παράνομες και παράλογες απαιτήσεις της τουρκίας φέρουν σε βαθύ μαρασμόν και καθημερινήν στενοχώριαν μέχρι καταθλίψεως τους Έλληνες οι οποίοι προβληματίζονται με τα όσα ακούνε. Έχουν τα τεράστια προβλήματα της πανδημίας, την ανεργίαν, την ανελευθερίαν δράσεως, πρέπει να τους προσθέτομεν και άλλα άχαρα; Οι ειδήσεις για τις παράλογες απαιτήσεις των τούρκων να σταματήσουν προς όφελος του Ελληνικού Λαού. Το έχουν εμπεδώσει οι υπεύθυνοι; Η τελευταία απαίσια πρόκληση ότι εντός πέντε ωρών θα ευρίσκονται στην Αθήνα!! Ας τα λένε να βαυκαλίζονται και να χαίρονται για την δύναμή τους αυτή! Υπάρχει όμως και ο ξενοδόχος που δεν τον ρώτησαν. Πάντως ο Λαός δεν δέχεται ούτε ως σκέψη ανάλογες ενέργειες! Η αναφορά που γίνεται εξυψώνει την τουρκίαν στα όμματα των εκτός Ελλάδος ακροατών. Είμεθα ικανοποιημένοι με αυτήν την πράξη;;

ΟΧΙ. Ας μας ακροασθούν οι μεγαλοδημοσιογράφοι και ας μη εξαρτούν το «Μεγάλος» από το υψηλά αμειβόμενος!