Την φράση αυτήν είπαν «με ένα στόμα» μετά το χθεσινόν διάγγελμα του Πρωθυπουργού όλα τα Κόμματ6α της Αντιπολιτεύσεως. Είχαν δίκαιον; Ποίος απέτυχε στην αντιμετώπιση της Πανδημίας;

Σε κάθε κίνηση η φράση του Πρωθυπουργού ή των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου αλλά και των Βουλευτών της Συμπολιτεύσεως, τα κατηγορητήρια συμπάσης της Αντιπολιτεύσεως είναι περισσότερα από τον όγκον των κυμάτων μιας ανεμοδαρμένης από 8-10 Μποφόρ θαλάσσης!!! Γιατί κατηγορούν την Κυβέρνηση; Ποίαν σχέση έχει η Κυβέρνηση και το Κόμμα της Συμπολιτεύσεως μέσα στον Ιερόν Ναόν της Δημοκρατίας, το Κοινοβούλιον με τα λοιπά Κόμματα;; Απλούστατα. Είναι όλα συνυπεύθυνα! Δεν υπάρχει διάκριση ή εξαίρεση ή απαλλαγή ουδενός από την τεραστίαν ευθύνη που έχουν για το μέλλον της Ελλάδος. Και τούτο γιατί ο Λαός, ο κατ’ ευφημισμόν αποκαλούμενος ιδίως την περίοδον των εκλογών «Κυρίαρχος», εξέλεξε τριακοσίους για να φροντίζουν την πρόοδον της Ελλάδος και το μέλλον του Λαού της, για την εξεύρεση εργασίας, για την αποτροπήν τυχόν επικινδύνων παροδικών επιδημιών, για την υγείαν των πολιτών, για την μόρφωση των πολιτών για την ασφάλειαν πάντων. Ουδείς εξαιρείται από τις αυξημένες αυτές φροντίδες κατά Νόμον. Κατά το Σύνταγμα που είναι ο Καταστατικός Χάρτης της Χώρας, Η περιφρόνησή του από τους 300 Εθνοπατέρες είναι μέγα ηθικόν παράπτωμα. Και μεγίστη προσβολή στον Λαόν ο οποίος τους εξέλεξε! Άπαντες οι ψηφοφόροι είχαν έναν σκοπόν. Με πηδαλιούχον το Κόμμα τους να επιτύχουν το βέλτιστον για την Ελλάδα. Όλοι οι άλλοι είναι το σύνολον του σκάφους που έλκει την Ελλάδα στο καλλίτερον ή πολλάκις στο χειρότερον. Και η αδιαμφισβήτητος αυτή ευθύνη φαίνεται ολοκάθαρη κατά την ψήφιση των Νόμων. Αναφέρει η κύρωση. «Κυρούμεν τον Νόμον που εψήφισεν η Βουλή». Και αν ο Νόμος εψηφίσθη από 167 και ήσαν αντίθετοι οι 133 δεν γίνεται καμμία μνείαν στην Κύρωση από τον Πρόεδρον της Δημοκρατίας. Το Νόμον που εψήφισεν η Βουλή. ΄Οθεν κύριοι της Αντιπολιτεύσεως (διαχρονικώς όχι μόνον τώρα) είσθε όλοι υπεύθυνοι και ένοχοι για κάθε τι το οποίον πλήττει την Ελλάδα και τον Λαόν της και μη ρίπτετε τα βάρη στην εκάστοτε Κυβέρνηση. Είσθε συγκυβνερνήτες!

Πρόκειται για βασικές αρχές που πιστεύω ότι τις γνωρίζουν οι της αντιπολιτεύσεως αλλά κινούνται αντιθέτως προς δημιουργίαν εντυπώσεων! Και τις λανθασμένες αυτές απόψεις της αντιπολιτεύσεως ακολουθούν και οι οπαδοί τους στα κατηγορητήρια κατά της Κυβερνήσεως. Εδώ το λάθος είναι πολλαπλούν. Εμείς εξελέξαμεν και τους τριακοσίους για να μας κυβερνούν. Αν δεν έχουν επιτύχει εμείς είμεθα οι απόλυτοι ένοχοι! Και τον εαυτόν μας πρέπει να κατακρίνομεν! Κατά κανόνα επιλέγομεν Βουλευτές λόγω γνωριμιών, υποσχέσεων ή ευρείας δημοσιότητος, αγνοούντες ότι ο πολύ γνωστός δεν είναι και κατά κανόνα άξιος!

Μήπως δικαίως πάσχομεν;