Υπάρχουν αμέτρητα παραδείγματα που αποδεικνύουν το ποσό απρόβλεπτη είναι η φύση και το κανάλι FailArmy στο YouTube συγκέντρωσε μερικά από τα πιο απίστευτα σε μια συλλογή διαρκείας 14 λεπτών.