Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, σας γνωρίζει ότι κατ ́ εφαρμογή της αρ. Δ1α./Γ.Π.οικ ΚΥΑ 69136/05-11-2021 (Β’ 5138), η είσοδος του κοινού στο Λιμενικό Κατάστημα επιτρέπεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

1. Πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά της Covid-19 ή
2. Πιστοποιητικό νόσησης ή
3. Βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για Covid-19 (PCR test εντός τελευταίων 72 ωρών ή Rapid test εντός τελευταίων 48 ωρών). Η βεβαίωση αυτών: α) πρέπει να έχει εκδοθεί από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και β) να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test).

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του ατόμου, τα οποία ο αρμόδιος υπάλληλος σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118) Covid Free GR με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Ως εκ τούτου, σε κάθε περίπτωση απαιτείται η κατοχή κάποιου πιστοποιητικού εγγράφου ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο,
άδεια οδήγησης)

Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας στο τηλ. 2613-615400 ή να αποστέλλουν σχετικό mail στο [email protected]