Πραγματοποιήθηκε συζήτηση για το Μέλλον της Ευρώπης με καλεσμένους τον Δημήτρη Ππαδημούλη και τον Δημήτρη Καιρίδη, στα πλαίσια της επιμορφωτικής ημερίδας για τους καθηγητές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Τι είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα και πόσα ελληνικά σχολεία συμμετέχουν;

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το Μέλλον της Ευρώπης, που διοργάνωσε το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, ο Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Δημήτρης Παπαδημούλης χαιρέτισε το πρόγραμμα «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» τονίζοντας ότι έχει μετατραπεί πλέον σε θεσμό για την Ευρώπη.

Το πρόγραμμα Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPAS) ξεκίνησε το 2016 σε πειραματικό στάδιο και πλέον έχει αγκαλιάσει σχολεία, μαθητές και εκπαιδευτικούς από όλη την Ευρώπη.

Με περίπου 1.500 σχολεία με πιστοποίηση Σχολείου-Πρέσβη, 3.000 καθηγητές-πρέσβεις και περίπου 23.000 μαθητές-πρέσβεις , το δίκτυο προσφέρει στα σχολεία μια καλή ευκαιρία για ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών και για συνεργασία στην εφαρμογή του προγράμματος. Το δίκτυο των Σχολείων-Πρέσβεων αποτελεί τμήμα της ευρύτερης κοινότητας η οποία συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως μέσα από την πλατφόρμα mazi.eu. Το δίκτυο επιτρέπει στα σχολεία να αναμιχθούν σε πλειάδα δραστηριοτήτων που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Γραφεία Συνδέσμου του και τα άλλα θεσμικά όργανα, αλλά και να διασυνδεθούν με πληθώρα ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών φορέων και οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών.
Στόχοι του προγράμματος

Στόχο έχει την αναβάθμιση της γνώσης των νέων, που προέρχονται από διαφορετικά εκπαιδευτικά, κοινωνικά και γεωγραφικά περιβάλλοντα, γύρω από τον ευρωπαϊκό κοινοβουλευτισμό, τις αξίες της δημοκρατίας στην Ευρώπη, καθώς και για τον ρόλο και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες.

Το ΕΡΑS ενθαρρύνει επίσης τους μαθητές να συμμετάσχουν ενεργά στις δημοκρατικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απευθύνεται σε μαθητές με ποικίλο εκπαιδευτικό, κοινωνικό και γεωγραφικό υπόβαθρο.
Πώς λειτουργεί

Εκπαιδευτικοί και μαθητές ορίζονται αντίστοιχα ως καθηγητές-πρέσβεις και μαθητές-πρέσβεις των σχολείων που επιλέγονται να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα και είναι υπεύθυνοι για την υλοποίησή του.

Δυο μαθητές από κάθε τάξη του λυκείου (Α΄, Β΄ και Γ΄) πρέπει να συμμετέχουν, ενώ όταν ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών ξεπερνά τους έξι, προτεραιότητα δίνεται σε μαθητές ανώτερων τάξεων (Β΄ ή Γ΄), χωρίς αυτό να θεωρείται απαράβατος κανόνας. Κατά την επιλογή των μαθητών θα πρέπει να εξασφαλίζεται, στο μέτρο του δυνατού, η ισορροπία μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Επίσης, καλό είναι κάθε χρόνο να αλλάζουν οι περισσότεροι junior ambassadors, ώστε να δίνεται η ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Για συμμετοχή σε δράσεις, όπως εκπαιδευτικές ημερίδες, που οργανώνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος εκτός Ελλάδος, η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη.

Οι εκπαιδευτικοί μεριμνούν για την εκπαιδευτική πτυχή του προγράμματος, διοργανώνοντας μαθήματα για την ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική δημοκρατία. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες και γνώσεις για την ΕΕ, κατάρτιση στις δημοκρατικές δεξιότητες και τη συμμετοχή, παιχνίδια ρόλων στην τάξη και κουίζ.

Εκπαιδευτικοί και μαθητές καλούνται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες, όπως τη δημιουργία ενός σημείου πληροφόρησης για την ΕΕ, τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την Ημέρα της Ευρώπης ή τη δημιουργία περιεχομένου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έρχονται σε επαφή με βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με άλλους πρέσβεις και εταίρους και συνεργάζονται με μέλη της κοινότητάς τους.
Ποια είναι τα ωφέλη

Στο τέλος κάθε σχολικού έτους, οι δραστηριότητες που υλοποιούνται από τα σχολεία αξιολογούνται. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, τα σχολεία πιστοποιούνται ως «Σχολεία-Πρέσβεις» και οι καθηγητές και μαθητές «πρέσβεις» των σχολείων λαμβάνουν πιστοποιητικά σε τελετές που διοργανώνουν τα κατά τόπους Γραφεία Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πολύ συχνά με παρουσία βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εθνικών και τοπικών αρχών και εταίρων. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε και η χθεσινή συζήτηση

Ακόμη, μπορεί να δοθεί σε εκπαιδευτικούς και μαθητές η δυνατότητα συμμετοχής στις συναντήσεις Euroscola στο Στρασβούργο, καθώς και σε άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα κράτη μέλη, στις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο.