Στην ανάρτηση νέων, διορθωμένων ειδοποιητηρίων καταβολής εισφορών για χιλιάδες ασφαλισμένους με παράλληλη απασχόληση, οι οποίοι αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, προχώρησε ο ΕΦΚΑ.

Τα διορθωμένα στοιχεία, θα εισάγονται στο σύστημα κάθε μήνα. Ήδη, η εκκαθάριση Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε και προκύπτουν τρεις μεγάλες κατηγορίες ειδοποιητηρίων, με χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο.

Σημειώνεται ότι στην αρχική ανάρτηση των ειδοποιητηρίων του 2020, οι εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας, θεωρούσαν ότι οι εισφορές της μισθωτής τους απασχόλησης κάλυπταν το κατώτερο όριο εισφορών που ορίζει ο νόμος και για τις μη μισθωτές υπηρεσίες τους.

Τον περασμένο Ιούλιο όμως, διαπίστωσαν ότι έχουν λάβει ειδοποιητήρια με χρεωστικό υπόλοιπο το οποίο θα έπρεπε να πληρωθεί σε έξι μηνιαίες δόσεις.

Στα νέα εκκαθαριστικά, που αναρτήθηκαν ή και θα αναρτώνται ανά μήνα, με βάση τη ροή εισαγωγής των νέων στοιχείων, δεν αλλάζει η μεθοδολογία. Αυτό που τροποποιεί τα ποσά που καλούνται να πληρώσουν ή να λάβουν ως επιστροφές οι ασφαλισμένοι είναι τα νέα επικαιροποιημένα στοιχεία.