Σε 9.238 άτομα ανήλθε ο αριθμός των φυσικοθεραπευτών πέρυσι έναντι 8.869 ατόμων το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 4,2%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ΕΛΣΤΑΤ από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών, η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των φυσικοθεραπευτών, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται στην Αττική (από 3.961 άτομα σε 4.156 άτομα) και στην Κεντρική Μακεδονία από (1.593 άτομα σε 1.643 άτομα). Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των φυσικοθεραπευτών τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα από το 2015 έως το 2020 παρουσιάζει αυξητική τάση, ήτοι από 7.213 το 2015 σε 9.238 φυσικοθεραπευτές το 2020 που αντιστοιχεί σε αύξηση 28,1%.

Ο δείκτης συγκέντρωσης των φυσικοθεραπευτών ανά 10.000 κατοίκους ήταν πέρυσι 8,6. Οι μεγαλύτερες τιμές του δείκτη παρουσιάζονται στις περιφέρειες Αττικής (11,1) και Κεντρικής Μακεδονίας (8,8), ενώ η μικρότερη τιμή εμφανίζεται στην περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου (4,6).

Παράλληλα, ο μεγαλύτερος αριθμός φυσικοθεραπευτών παρατηρείται στην περιφέρεια Αττικής (45%), ή περίπου το ήμισυ των επαγγελματιών του κλάδου, με δεύτερη την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας (17,8%) και ακολουθούν η Θεσσαλία (5,7%) και η Δυτική Ελλάδα (5,3%). Όλες οι άλλες περιφέρειες παρουσιάζουν ποσοστά κάτω του 5%. Τα χαμηλότερα ποσοστά παρουσιάζονται στη νησιωτική Ελλάδα (Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά) και στη Δυτική Μακεδονία.

Τέλος, όσον αφορά στο φύλο των φυσικοθεραπευτών, παρατηρείται ότι υπερισχύουν οι γυναίκες και μάλιστα με αυξανόμενο ποσοστό από το 2015 και εφεξής. ενώ το αντίθετο συνεπάγεται για τους άνδρες.