Οι ευρωβουλευτές της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών ετοίμασαν και ενέκριναν σχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση και απασχόληση εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τις οικονομικές και δημογραφικές ανάγκες της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιλαμβάνει στις τάξεις του πλήθος απόψεων και αντιλήψεων. Οι διαχωριστικές γραμμές όμως δεν μπαίνουν μόνο μεταξύ των πολιτικών ομάδων αλλά και μεταξύ των κρατών μελών. Από τη μία τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Νότου ή και της Ανατολικής Ευρώπης, που σηκώνουν το βάρος. Από την άλλη τα κράτη του Βορρά. Από τη μία τα κράτη που βλέπουν στη μετανάστευση μια διέξοδο στις δημογραφικές και οικονομικές τους ανάγκες. Και από την άλλη τα κράτη που βλέπουν στη μετανάστευση ζήτημα ασφάλειας και κοινωνικής συνοχής. Το μείγμα είναι εκρηκτικό.

Αυτήν τη στιγμή στην Ευρωπαίκή Ένωση ζουν 54 εκατομμύρια μετανάστες. Περίπου το ένα τρίτο από αυτούς είναι μετανάστες προερχόμενοι από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και οι υπόλοιποι είναι από τρίτες χώρες. Το 2015 σημειώθηκε η πρώτη φυσική μείωση του πληθυσμού στην ΕΕ (περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις).

Οι επιτροπή Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει παρακολουθήσει στενά το ζήτημα και αναγνωρίζει ότι η νόμιμη μετανάστευση αποτελεί μια «δεξαμενή ταλέντων» για την ΕΕ. Σύμφωνα και με την ερευνητική υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου σε μία εκτενή έκθεση που έχει καταρτίσει, αν η Ευρώπη προσεγγίσει τη νόμιμη μετανάστευση σαν μια επένδυση, θα μπορούσε να αποκομίσει μακροπρόθεσμα οφέλη για την οικονομία της. Με βάση τη σχετική έκθεση οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Κομισιόν να καταθέσει μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2022 νομοθετικές προτάσεις για την διευκόλυνση και την προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης.
Οι ενστάσεις- Ο φόβος για τα λάθος μηνύματα

Η πρόταση δεν βρίσκει μόνο ευήκοα ώτα. Η βασική ανησυχία για τους πιο διστακτικούς έγκειται στην εκπομπή λάθος μηνυμάτων προς εν δυνάμει μεταναστευτικά κύματα που μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να τροφοδοτήσει. Τη λεπτή γραμμή ισορροπίας αναζητά η ΕΕ μεταξύ των οικονομικών της αναγκών και της ασφάλειας και συνοχής. Τα κριτήρια είναι οικονομικά. Μέχρι πού και πότε μπορεί η ΕΕ να περιμένει μπροστά στις ραγδαίες αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο; Τα όρια μοιάζουν να στενεύουν και πολλοί αξιωματούχοι και ειδικοί εκτιμούν ότι δεν μπορεί η Ευρώπη να αντιδρά με τέτοια βραδύτητα.
Τι προτείνουν οι αρμόδιοι ευρωβουλευτές;

Οι ευρωβουλευτές της επιτροπής κατέληξαν ότι η ΕΕ θα πρέπει να προσφέρει σε υπηκόους τρίτων χωρών δυνατότητες νόμιμης μετανάστευσης, εξασφαλίζοντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας,

Μια πλατφόρμα που θα δίνει τη δυνατότητα να αντιστοιχίζονται οι αιτήσεις ενδιαφερομένων με τις προσφορές απασχόλησης στην ΕΕ, προτείνουν οι ευρωβουλευτές για να γίνει πράξη το σχέδιο, ειδικά για κράτη που έχουν έλλειψη σε εργατικό δυναμικό.

Επίσης καλούν την Κομισιόν να εξασφαλίσει ένα δίκτυο ενημέρωσης μέσω πρεσβειών και αντιπροσωπειών της Ένωσης στις τρίτες χώρες.
Αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες από τρίτες χώρες

Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι επιχειρηματίες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μεταναστεύσουν νόμιμα στην ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές ζητούν ένα σύστημα εισδοχής σε επίπεδο Ένωσης που θα καθορίζει όρους εισόδου και διαμονής για όσους επιθυμούν να ιδρύσουν επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις, καθώς και για εργαζομένους με υψηλή κινητικότητα, όπως καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτισμού. Η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ζητά από την Κομισιόν να καθιερώσει πενταετή θεώρηση πολλαπλών εισόδων για αυτοαπασχολούμενους και επιχειρηματίες (για είσοδο στην ΕΕ για έως και 90 ημέρες ετησίως).
Αναθεώρηση της υφιστάμενης νόμιμης μεταναστευτικής νομοθεσίας

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι οι ισχύοντες κανόνες θα πρέπει να τροποποιηθούν για να διευκολυνθεί η κινητικότητα εντός της ΕΕ και να επιτραπεί στους υπηκόους τρίτων χωρών που είναι επί μακρόν διαμένοντες σε ένα κράτος μέλος να διαμένουν μόνιμα - με όρους παρόμοιους με τους πολίτες της ΕΕ - σε ένα άλλο από την ημέρα έκδοσης της άδειας τους. Τουλάχιστον, ο αριθμός των ετών που απαιτούνται για την απόκτηση άδειας μακροχρόνιας διαμονής της ΕΕ θα πρέπει να μειωθεί από πέντε σε τρία, λένε.

Η υφιστάμενη νομοθεσία θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να επιτρέπεται στα άτομα να υποβάλλουν αίτηση για ενιαία άδεια από την επικράτεια ενός κράτους μέλους καθώς και από τρίτη χώρα. Η διαδικασία θεώρησης εισόδου θα πρέπει να απλουστευθεί έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην χρειάζεται να υποβάλλουν έγγραφα για μία μόνο άδεια δύο φορές, απαιτεί η επιτροπή.

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν τελικά την αλλαγή των ισχυόντων κανόνων για να δώσουν στους εποχικά εργαζόμενους τρεις μήνες για να αναζητήσουν νέα εργασία αφού εγκαταλείψουν τη δουλειά τους, χωρίς να ανακληθεί η άδειά τους.

Αυτή η έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας έχει προγραμματιστεί για συζήτηση και ψηφοφορία στη σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 22-25 Νοεμβρίου.