Την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει 16 συνολικά επιδόματα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Ο Οργανισμός θα καταβάλλει τα εξής επιδόματα:

-Επίδομα Στέγασης: Δικαιούχοι 271.321 – 33.069.426 ευρώ
- ΕΕΕ: Δικαιούχοι 230.609 – 50.922.331 ευρώ
-Αναπηρικά: Δικαιούχοι 173.497 – 71.838.842 ευρώ
-Στεγαστική Συνδρομή: Δικαιούχοι 876 – 323.180 ευρώ
-Επίδομα Ομογενών: Δικαιούχοι 6.476 – 228.040 ευρώ
-Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων 1296/1982: Δικαιούχοι 19.129 – 6.486.197ευρώ
-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 15.833 – 4.636.097 ευρώ
-Έξοδα κηδείας: Δικαιούχοι 91 – 72.615 ευρώ
-Επίδομα Γέννησης: Δικαιούχοι 13.141 – 13.208.657 ευρώ
-Ορεινών και Μειονεκτικών: Δικαιούχοι 1.051 – 556.800 ευρώ
-Κόκκινα Δάνεια: Δικαιούχοι 2.804 – 177.268 ευρώ
-Προστατευόμενα τέκνα Θανόντων σε φυσικές καταστροφές: Δικαιούχοι 6 – 6.000 ευρώ
-Πρόγραμμα Γέφυρα: Δικαιούχοι 50.096 – 8.496.705 ευρώ
-Επίδομα Αναδοχής: Δικαιούχοι 347 – 193.137 ευρώ

Σύνολο Δικαιούχων: 735.090 – Σύνολο καταβολών: 181.645.975 ευρώ