Σε φάση ανακαίνισης του κτιριακού συγκροτήματος βρίσκονται οι φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, με τις εργασίες για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους να έχουν ξεκινήσει.

Ο προϋπολογισμός του έργου θα ανέλθει στα 2.810.000 ευρώ, ενώ ο ανάδοχος που βγήκε από τον διαγωνισμό ήδη έχει πιάσει δουλειά. Μέσα από τις παρεμβάσεις που θα γίνουν θα εκσυγχρονιστούν τα μαγειρεία, θα ολοκληρωθούν οι εργασίες για το ημιτελές κτίριο της εξωτερικής φρουράς και του περιβάλλοντος χώρου, θα ανασκευαστούν οι έξι παλιές περιμετρικές σκοπιές, όπως και αυτή δίπλα του κτιρίου της εξωτερικής φρουράς, θα αναγερθεί νέα σκοπιά πάνω από την κεντρική είσοδο του καταστήματος κράτησης, αλλά και θα κατασκευαστεί ένα νέο φυλάκιο για την αστυνομία.

Παράλληλα, στην εργολαβία περιλαμβάνεται η αποπεράτωση των ηλεκτρολογικών δικτύων στο κτίριο του υποσταθμού. Επίσης οι έξι παλιές σκοπιές θα ανασκευαστούν με οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ θα κατεδαφιστεί ο πρώτος όροφος αυτών και θα επανακατασκευαστεί νέα καμπίνα φύλακα, με σιδηρά κουφώματα, ανθεκτικά σε βολές πυροβόλων όπλων. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, είναι να ολοκληρωθεί στους 14 μήνες.

Η ανανέωση αυτή του κτιριακού συγκροτήματος στοχεύει στην αναβάθμιση της ασφάλειας στο σωφρονιστικό κατάστημα, αλλά και στην βελτίωση της λειτουργίας του, ενώ έρχεται μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα όπου δεν είχε γίνει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση.

Χαρακτηριστικό των περίπλοκων διαδικασιών και των δυσκολιών που υπήρχαν για την υλοποίηση του έργου, ήταν ότι βρισκόταν σε εκκρεμότητα από το 2004, καθώς κάθε φορά προσέκρουε σε εμπόδια, κατά κύριο λόγο τεχνικής φύσεως.

Σκοπός όμως πέρα από τις παρεμβάσεις αυτές είναι να γίνουν και εργασίες που να βελτιώσουν την κατάσταση στις συνθήκες διαμονής για τους κρατούμενους στα κελιά τους και στις πτέρυγες του σωφρονιστικού καταστήματος.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι αυτή τη στιγμή οι κρατούμενοι στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου είναι πάνω από 600 άτομα και το κτίριο προέβλεπε σε ότι αφορά την χωρητικότητα του την διαμονή έως 400 - 450 κρατουμένων.