Για το σχεδιασμό μιας ορθολογικής αντεγκληματικής πολιτικής είναι απαραίτητα τα ακόλουθα: 1) Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου και της λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας ως κατεξοχήν φορέα παροχής ασφάλειας. 2) Η μεταρρύθμιση στη δομή και την οργάνωσή της. 3) Η αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους πολίτες. 4) Η ποσοτική και ποιοτική καταγραφή της εγκληματικότητας στις πραγματικές της διαστάσεις.

Προκειμένου να μπορέσει η ΕΛ.ΑΣ. να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών (βλ. Άγγελος Τσιγκρής: “Αντεγκληματική Πολιτική για την Ελλάδα του 21ου Αιώνα”, Εκδόσεις Ινστιτούτου Δημοκρατίας “Κωνσταντίνος Καραμανλής”, 2003), πρέπει σε πρώτο στάδιο να γίνουν τα ακόλουθα:

Η προσαρμογή των διεθνών προτύπων και τάσεων της αντεγκληματικής πολιτικής στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής περίπτωσης.

Η αλλαγή της νομοθεσίας αναφορικά με τη χρήση των όπλων από τους αστυνομικούς.

Η δημιουργία ειδικών ομάδων δίωξης με εξειδίκευση σε ιδιαίτερα εγκλήματα.

Η εντατικοποίηση και ενίσχυση των πεζών και εποχούμενων αστυνομικών περιπολιών.

Η πάταξη της διαφθοράς στους κόλπους της ΕΛ.ΑΣ.

Η ενίσχυση των μηχανισμών αυτοκάθαρσης των διωκτικών αρχών.

Η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού.

Η ορθολογική κατανομή του έμψυχου δυναμικού της ΕΛ.ΑΣ. στην Επικράτεια, με βάση τις ανάγκες της κάθε περιφέρειας για αστυνόμευση.

Η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής.

Η εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες και στις σύγχρονες κατευθύνσεις της αντεγκληματικής πολιτικής.

Η συνεργασία των επιμέρους υπηρεσιών δίωξης της εγκληματικότητας (Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Οικονομική Αστυνομία, Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, Τελωνεία).

Η δημιουργία κοινού θαλάμου επιχειρήσεων που θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

Η ίδρυση συντονιστικού οργάνου διαχείρισης κρίσεων.

Η διασφάλιση του ύψους των αποδοχών του προσωπικού.

Υπάρχουν λύσεις για την αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης εγκληματικότητας στη χώρα μας. Απαιτείται, όμως, βαθιά γνώση του προβλήματος, βούληση και συγκροτημένο σχέδιο.