Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Τσιγκρής, κατέθεσε Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία ζητάει τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων εργαζομένων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σύμφωνα με την Ερώτηση του Αχαιού βουλευτή:

"Η πλειοψηφία των συμβασιούχων εργαζομένων του Πανεπιστημίου Πατρών στελεχώνουν διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες, ενώ εργάζονται συστηματικά και επί σειρά ετών.

Συγκεκριμένα, στελεχώνουν διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες, όπως βιβλιοθήκες, γραμματείες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, γραφεία πρακτικής άσκησης, οικονομικές και νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες τμημάτων, υποδομές πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, καθώς και υποδομές κλινικών και εργαστηρίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρέχουν υπηρεσίες με υποχρεωτική παρουσία, ακολουθώντας αυστηρό ωράριο καθημερινής εργασίας.

Ωστόσο, δεν καλύπτονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τους υπαλληλικούς κώδικες, με αποτέλεσμα να μην διαθέτουν καμία επαγγελματική εξέλιξη, κίνητρα και παροχές, ενώ παράλληλα δεν έχουν δικαίωμα λόγου ή εκπροσώπησης στα συλλογικά όργανα των ιδρυμάτων.

Επίσης, πολλοί από τους συμβασιούχους υπαλλήλους απασχολούνται με συμβάσεις ανάθεσης έργου και αμείβονται με μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών, με αποτέλεσμα τη φορολογική και ασφαλιστική τους αντιμετώπιση ως ελεύθερων επαγγελματιών.

Συνεπώς, είναι απαραίτητη η εργασιακή τους αποκατάσταση, αφού οι εργαζόμενοι ως συμβασιούχοι του Πανεπιστημίου Πατρών καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Πανεπιστημίου".

Συγκεκριμένα, ο Αχαιός βουλευτής ρωτάει την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε ποιες ενέργειες θα προβεί με σκοπό: α) τη μετατροπή των συμβάσεων εργασίας τους σε αορίστου χρόνου και β) την επίσπευση των διαδικασιών για την επαναπροκήρυξη των θέσεων καθαριότητας στο Πανεπιστήμιο Πατρών για το νέο ακαδημαϊκό έτος.