Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ.19515/12-10-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων την 27η Οκτωβρίου  2021, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 16.30,  με τα  παρακάτω  θέματα:

 • Συνομολόγηση του Δημοτικού Συμβουλίου προς παρέκταση αρμοδιότητας ώστε να πραγματοποιηθούν ασφαλιστικά μέτρα, καθώς και λήψη προσωρινής διαταγής για παραμονή στην εργασία 218 εργαζομένων  κοινωφελούς προγράμματος 2020-2021, έως ότου ορισθεί δικάσιμος στο Πρωτοδικείο Αθηνών ή Πειραιά (εισηγητής: ένας δημοτικός σύμβουλος εκ των υπογραφόντων το αίτημα εισαγωγής του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο). 
 • Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση ρυμοτομούμενων εδαφικών τμημάτων και επικειμένων της ιδιοκτησίας των α) Δημητρίου Κανταρέλη και β) Αμαλίας Κανταρέλη, που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 1159δ και 1159θ/ΚΦ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών στα Ζαρουχλέϊκα (σχετική η αριθ. 70/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπομένων κοινοχρήστων χώρων (δρόμοι) – μεταξύ των Ο.Τ. 23, 24 & 33, ιδιοκτησίας των κ.κ. Ευαγγελίας Παντελή και Μαρίνου Σκανδάμη, μέσω συμψηφισμού και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/05 Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή «Ζαβλάνι» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 71/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Οριοθέτηση μιας θέσης στάθμευσης, μήκους 7.00μ., ασθενοφόρου οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΑΖΚ7737, για τις ανάγκες της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS A.E., επί της οδού Κορίνθου αρ. 521 (σχετική η αριθ. 72/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ, επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής αρ. 59 (σχετική η αριθ. 73/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Παραχώρηση χώρου απαγόρευσης στάθμευσης, επί της οδού Αγ. Ανδρέου αρ. 140, για την προσωρινή στάση οχημάτων προς εξυπηρέτηση των αναγκών του ξενοδοχείου «DAYS CITY SUITES» (σχετική η αριθ. 80/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.)  (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο (Πλατεία), κοινωφελή χώρο (ανέγερση εκκλησίας – πνευματικού κέντρου) στο Ο.Τ./Κ.Χ. 1867Α και σε προβλεπόμενες κοινόχρηστες οδούς (Ιωάννη Ρίτσου, Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, Φώτη Κόντογλου - πεζόδρομος) στην περιοχή «2η Ανατολικομεσημβρινή Φάση Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως Πατρών - Εγλυκάδα», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κας Κωνσταντίνας, συζ. Βασιλείου Πετροπούλου, σε συμμόρφωση με την αριθ. Α1690/5-11-2020 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (σχετική η αριθ. 78/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.)  (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Έκθεση Γ’ Τριμήνου έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (σχετική η αριθ. 741/2021  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας– Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος– Αρμ.  Δ/ντής).
 • Παροχή γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, επί του σχεδίου καθορισμού της Τιμολογιακής Πολιτικής και του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Αχαΐας (σχετικές οι αριθ. 41/2021 και 43/2021 αντίστοιχα αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής) (εισηγητής: κ. Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος). 
 • Έγκριση Ονοματοθεσίας «Οδός Αντιστράτηγου Νικολάου Κατούντα» (σχετικό το αριθ. 55327/2021 έγγραφο των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Ν. Τζανάκου και Θ. Ξυλιά).
 • Υποβολή προτάσεων για ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γενικής και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Παραχώρηση περιορισμένης και περιοδικής χρήσης Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων σε ερασιτεχνικούς Αθλητικούς Συλλόγους, για την αγωνιστική περίοδο  2021-2022 (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια). 
 • Καθιέρωση λειτουργίας υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και αργίες- εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθημέρου εργασίας (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια). 
 • Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών έργων στις Δημοτικές Κοινότητες Μεσσάτιδος- Παραλίας- Βραχνεϊκων 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 
 • Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα- τακτοποιητικού, του έργου «Ανακατασκευή οδών και πεζοδρομίων Νοτίων και Ανατολικών περιοχών του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 
 • Έγκριση 7ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στον Ανατολικό Τομέα του Δήμου Πατρέων (2017)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 
 • Έγκριση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ανοικτού Θεάτρου στη θέση Ζωϊτάδα Κοινότητας Κρήνης, Δ.Ε. Μεσσάτιδος Δήμου Πατρέων»  (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή- Συντήρηση Μονώσεων Στεγών Σχολικών κτιρίων (2017)» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια). 
 • Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατεδάφιση κτισμάτων – Άρση  επικινδυνότητας σε ετοιμόρροπα κτίρια» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια). 
 • Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή Ι.Ν. Αγγέλων και Αγίου Μηνά» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια). 
 • Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Μικρά Τεχνικά Έργα του Δήμου Πατρέων (2018)» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 
 • Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ενοικίαση και τοποθέτηση ικριωμάτων, για την επισκευή  όψεων Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια). 
 • Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Προμήθεια φωτεινών σηματοδοτών, υλικών κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης που απαιτούνται για την αντιδρόμηση των οδών Κορίνθου, Κανακάρη, Ναυαρίνου- εγκατάσταση και λειτουργία (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια). 
 • Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Ανέγερση νέας διώροφης οικοδομής με τμήμα υπογείου και κολυμβητική δεξαμενή με χρήση α) Κέντρου διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔ-ΗΦ), β) Στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ)- Οικοτροφείου για άτομα με αυτισμό και Ν.Υ. (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια). 
 • Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Ανακατασκευή – Επισκευή Παιδικών Χαρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια). 
 • Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής φυσικού εδάφους για το έργο «Συμπληρωματικά έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Ανοικτού Θεάτρου στη θέση Ζωϊτάδα Κ. Κρήνης Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδος Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια). 
 • Αντικατάσταση τακτικού μέλους (Πρόεδρος) στην επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής οχημάτων- μηχανημάτων του Δήμου Πατρέων, για το έτος 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Αντικατάσταση μέλους Διοικούσας Επιτροπής Παμπελοποννησιακού Σταδίου (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια). 
 • Εξουσιοδότηση για έκδοση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων σε τέσσερα νέα οχήματα που αγοράστηκαν από το ελεύθερο εμπόριο, για το Δήμο Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Αποδοχή της υπ’ αριθ. 32/2021  απόφασης του Συμβουλίου Τοπωνυμιών, για τη χρήση του Πατρέα, ως δηλωτικού σήματος του Δήμου Πατρέων  (εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 
 • Καθορισμός συμπληρωματικού κωδικού του προϋπολογισμού έτους 2021 που είναι δεκτικός στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (έξοδα κτηματογράφησης) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος,  Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια). 
 • Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση του κ. Θ. Ξυλιά από μέλος του Δ.Σ. του Παιδαγωγικού Θεραπευτικού  Κέντρου Μέριμνα (σχετικό το από 12-10-2021 έγγραφό του). 
 • Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση τακτικού μέλους του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ. 
 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση της διασύνδεσης internet στην Ξερόλακα με το Δήμο Πατρέων και wifi σύνδεση στην Πλαζ» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση των από 10/5/2021 πρωτοκόλλων παραλαβής των υπηρεσιών φύλαξης 1) των εγκαταστάσεων του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών και των βοηθητικών γηπέδων και 2) των εγκαταστάσεων του παλιού εργοστασίου Λαδόπουλου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της υπηρεσίας φύλαξης 1) των εγκαταστάσεων του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών και των βοηθητικών γηπέδων και 2) των εγκαταστάσεων του παλιού εργοστασίου Λαδόπουλου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).