Μου δίδεις το τηλέφωνο του Ανδρέα; Είπα σε μορφωμένην κυρίαν, και απήντησε.

261 ΜΗΔΕΝ 623…. Δεν μπορούσε να πει το πρόθεμα 2610 και να συνεχίσει. Πρόκειται για μία έκφραση που ελέγετο όταν καθιερώθη ο δεκαψήφιος αριθμός τηλεφώνου και στην τηλεόραση κατά κόρον ακούγαμεν 261 ΜΗΔΕΝ, 21 ΜΗΔΕΝ, κοκ. Η κατά χιλιάδες φορές αναφορά αυτού του τρόπου έχει μείνει ακόμα σε πλείστους.

Το αυτό συμβαίνει και με τους όρους της πανδημίας, οι οποίοι αναφέρονται αμετάφραστοι και κατά χιλιάδες φορές την ημέραν. Ο κόσμος όλος έχει συνηθίσει την αδόκιμη φρασεολογίαν.

Σε μεγίστην καθημερινήν χρήση είναι ο όρος «ράπιντ τεστ». Όλος ο κόσμος έμαθε να την αναφέρει έτσι, αφού οι Τηλεοράσεις δεν γνωρίζουν την Ελληνικήν ονομασίαν! ή αιδούνται να την αναφέρουν! Και στον προφορικόν λόγον αλλά και στα σχεδιαγράμματα μονίμως αναφέρεται ο ξένος όρος, επίσης στους ελέγχους στα αεροδρόμια, στα λιμάνια, στα ΚΤΕΛ παντού.

Σε συσκευή για την χρήση αυτού που αγόρασα γράφει τον τίτλον της Εταιρείας και πιο κάτω Σύντομη δοκιμή! Μέσα στις οδηγίες δεν υπάρχει πουθενά η λέξη «ράπιντ τεστ». Οι λανθασμένως ενημερώνοντες το κοινόν δεν είδαν αυτήν την γραφήν; Και αν την είδαν γιατί δεν την χρησιμοποιούν αδιαλείπτως αλλά μάθανε τους πάντες να ομιλούν για «ράπιντ τεστ»;;

Αν πούμεν σε κάποιον έκαμες σύντομην δοκιμήν, δεν θα καταλάβει τίποτε, κάτι που διεπίστωσα ζητώντας το σε κεντρικόν φαρμακείον των Πατρών και με εκάλεσε να επαναλάβω τι του ζήτησα!!!!!!

Σε αυτό το σημείον έχει φθάσει η Γλώσσα μας, να μη γνωρίζομεν τι λέγομεν Ελληνιστί και πρέπει να το επαναλάβομεν αγγλιστί για να γίνομεν αντιληπτοί! Πρόκειται για συνεχή δολοφονίαν της Γλώσσης μας με την ακόρεστον χρήση ανερμηνεύτων ξένων όρων.

Ένα πραγματικόν γεγονός μαρτυρεί το θανάσιμον λάθος που κάνομεν με την χρήση ξένων όρων. Όταν προ δεκαετίες εισήλθεν στην ακτοπλοΐαν η εταιρεία «Μπλου σταρ», ο Νάξιος λάτρης της Ελληνικής και πολέμιος της ξενομανίας αείμνηστος Κωστής Λεβογιάννης με το πρώτον ταξίδι του πλοίου είχε τον εξής διάλογον με το Λιμεναρχείον,

Λεβογιάννης. Τι ώρα αφικνείται εις τον λιμένα το πλοίον «Γαλάζιος Αστήρ»;
Λιμενικός. Δεν υπάρχει τέτοιον πλοίον κύριε!
Λεβογιάννης. Άκουσα ότι θα έλθει σήμερα και ήθελα την ακριβή ώραν.
Λιμενικός. Σας είπα κύριε δεν υπάρχει πλοίον μ’ αυτό το όνομα.
Λεβογιάννης. Γνωρίζετε τουλάχιστον πότε θα έλθει το πλοίον «Μπλου σταρ»;
Λιμενικός. Θα έλθει στις 11 π.μ.
Λεβογιάννης. Δεν ντρέπεσε ανελλήνιστε, γι’ αυτό το πλοίον σε ερωτώ τόσην ώραν!!!!!!
Δυστυχώς σ’ αυτό το σημείον έχομεν φθάσει. Να οδηγούμεν την Γλώσσαν μας στην καταστροφήν και την αφάνειαν, λόγω ελλείψεως βασικών και στοιχειωδών γνώσεων και ευεργετημάτων αυτής. Αγνοούμεν ότι η Ελληνική Γλώσσα δεν φθείρεται. Απλώς αναιδείς ως είμεθα την σκωράρομεν συνεχώς.