Παρουσίαση εκστρατείας "Μένει μυστικό" στο Ξενοδοχείο Αστήρ