Νέα αναστολή σε εργαζόμενη του δήμου που δεν έχει κάνει το εμβόλιο και βγαίνει αναγκαστικά, με βάση τα όσα ορίζει ο νόμος, σε προσωρινή αναστολή εργασίας.

Πρόκειται για εργαζόμενη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», του τμήματος της τρίτης ηλικίας, στον Κοινωνικό Οργανισμό.  Κατά  τη συνεδρίαση, από την οποία ήταν απόντες οι κκ. Γρηγόρης Μαρκέτος και Χριστίνα Γεωργοπούλου, ελήφθη ομόφωνα η απόφαση  αναστολής καθηκόντων της ανεμβολίαστης εργαζόμενης. Η απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

 «Μετά την κοινοποίηση της σχετικής απορριπτικής απόφασης η εργαζόμενη οφείλει να προγραμματίσει και να έχει λάβει την πρώτη ή μοναδική δόση του εμβολιασμού σε διάστημα που δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες όπου η υπάλληλος δε γνωστοποίησε στην υπηρεσία κάτι σχετικό. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές.

Στην περίπτωση κατά την οποία επέλθει συμμόρφωση με το Νόμο, και δη, μετά την πραγματοποίηση της πρώτης ή της μοναδικής δόσης η αναστολή αίρεται με όμοια απόφαση του φορέα, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για μητέρα πέντε παιδιών εκ των οποίων τα τέσσερα είναι ανήλικα η οποία αντιμετωπίζει και προβλήματα υγείας. Οι εργαζόμενοι που αντιδρούν διατείνονται ότι υπήρχε η δυνατότητα να εργαστεί σε τμήμα που δεν προϋπέθετε επαφές με κόσμο, αλλά επελέγη αναστολή.