Λόγω απρόβλεπτων κακών καιρικών συνθηκών αποφασίσαμε να μετακινήσουμε το άνοιγμα της έκθεσης 'GIGNESTHAI' της Katja Novitskova για το Σάββατο 16.10.2021 από 5 μέχρι 10 μμ.

Για καλύτερη εμπειρία της έκθεσης επισκεφτείτε βράδυνες ώρες.

Παρασκευή - Σάββατο, 5 - 10 ΜΜ