Ανησυχία έχει προκαλέσει στους γονείς μαθητών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής η πρόθεση του υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει στην αναστολή της λειτουργίας του νηπιαγωγείου του Ειδικού Σχολείου Κωφών και Βαρήκοων στην Πάτρα.

Μια τέτοια εξέλιξη, σύμφωνα με τους γονείς, δυσχεραίνει τα προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζει η ειδική αγωγή στην Πάτρα και αφήνει τα παιδιά τους αβοήθητα στην πιο κρίσιμη περίοδο για αυτά σχετικά με την εκπαίδευση τους, κάτω από τις συνθήκες της ιδιαιτερότητας τους

Το νηπιαγωγείο είναι το πρώτο βήμα για τα νήπια αυτά για να μπουν στο πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης για παιδιά με πρόβλημα βαρηκοΐας. Οι γονείς ζητούν αλλαγή της απόφασης προκειμένου να μην αφεθούν τα παιδιά στην τύχη τους και να έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση. Να σημειωθεί πως τα τρία πρώτα χρόνια πρέπει να εκπαιδεύονται τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά προκειμένου να μάθουν τη γλώσσα.

«Όλες οι έρευνες δείχνουν ότι εάν δεν αρχίσουν νωρίς τα παιδιά που είναι κωφά την εκπαίδευσή τους δεν θα έχουν πρόοδο και δεν θα μάθουν τη γλώσσα. Τα τρία πρώτα χρόνια πρέπει να εκπαιδεύονται τα ίδια και οι γονείς τους. Δεν είναι δυνατόν να περιπαίζουν τα παιδιά αυτά.

Ακόμα και ένα να ήταν, το κράτος οφείλει να του παράσχει την εκπαίδευση που πρέπει. Ποιος παίρνει την ευθύνη να καταδικάσει ένα παιδί;»  αναφέρει πάνω στο θέμα η πρόεδρος του Ιδρύματος Κωφών και Βαρήκοων Ελλάδας  ομότιμη καθηγήτρια και πρώην πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών Βενέτα Λαμπροπούλου στην εφημερίδα «Πελοπόννησος».