ΠΡΟΣ: Τoν κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Υποβάθμιση και υπολειτουργία ολόκληρων τμημάτων, κλινικών και νοσοκομείων της Αχαΐας»  

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους της τοπικής κοινωνίας της Αχαΐας και σύμφωνα με αναρτήσεις σε τοπικές ιστοσελίδες του Διαδικτύου, η κατάσταση στα νοσοκομεία της Αχαΐας βρίσκεται σε οριακό επίπεδο. Σύμφωνα με την «ΕΙΝΑ» περίπου το 20% των Νοσοκομείων Ρίου και Αγίου Ανδρέα έχει μετατραπεί σε κλινικές “Covid”, με εξαντλημένο και μειωμένο (σε σχέση με πέρυσι) το υπάρχον προσωπικό, λόγω συνταξιοδοτήσεων, αποχωρήσεων και αναστολών. Έως τέλος του χρόνου, αναμένεται, μάλιστα, η λήξη των συμβάσεων χιλιάδων επικουρικών γιατρών, πανελλαδικά, που βρίσκονται σε ομηρία, αναμένοντας παράταση. Ταυτόχρονα, έχουμε την συρρίκνωση όλων των υπόλοιπων παθολογικών και χειρουργικών κλινικών, που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τον μεγάλο όγκο ασθενών, που χρήζουν νοσηλείας σε τακτικά αλλά και επείγοντα περιστατικά. Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι οι δεκάδες ασθενείς που «νοσηλεύονται» σε ράντζα στους διαδρόμους των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο της Πάτρας. Έχει προχωρήσει, ήδη, μεγάλη μείωση των χειρουργικών αιθουσών, κυρίως στο Γενικό Νοσοκομείο του Αγ. Ανδρέα, περίπου στο 60%, λόγω μεταφοράς προσωπικού, διπλασιάζοντας τον χρόνο αναμονής στις λίστες χειρουργείου, με ανυπολόγιστες επιπτώσεις για τους ασθενείς. Όλα αυτά καθιστούν επιτακτικό το αίτημα της αποσυμφόρησης των δύο ανωτέρω νοσοκομείων και της επαναλειτουργίας με πλήρη στελέχωση και με τον απαιτούμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό των πρώην νοσοκομείων

«Θώρακος» και «409». Παράλληλα, γίνεται ξανά επίκαιρη η ανάγκη επίταξης του ιδιωτικού θεραπευτηρίου της περιοχής που έχει τον απαιτούμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και το προσωπικό, ώστε να νοσηλεύσει περιστατικά “Covid” σε κλινικές και ΜΕΘ. Η συνειδητή πλέον επιλογή της μη ενίσχυσης των δομών φροντίδας της Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας («ΕΣΥ») με προσωπικό, υλικοτεχνικό εξοπλισμό, υποδομές και χρηματοδότηση, το οποίο σήκωσε και συνεχίζει να σηκώνει εξ’ ολοκλήρου το βάρος της πανδημίας του κορωνοϊού, έχει σαν αποτέλεσμα την προδιαγεγραμμένη υποβάθμιση και υπολειτουργία ολόκληρων τμημάτων, κλινικών και νοσοκομείων της περιοχή της Αχαϊας. Οι δε προσλήψεις που έγιναν στα τελευταία είναι κατά πολύ λιγότερες από τις αποχωρήσεις και τις συνταξιοδοτήσεις. Τα ανωτέρω νοσοκομεία λειτουργούν μόνον χάρη στην υπερεργασία και την αυταπάρνηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού τους.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

  1. Με ποιους τρόπους σχεδιάζετε να αποκαταστήσετε την λειτουργικότητα και να βελτιώσετε την υπάρχουσα, ως άνω, προβληματική κατάσταση στα νοσοκομεία της Αχαΐας;
  1. Έχετε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εκταμιευθούν όσο γίνεται περισσότερα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να ενισχυθεί το «ΕΣΥ» και να αποκατασταθούν οι δυσλειτουργίες του λόγω των προηγηθεισών περικοπών στην χρηματοδότηση των υποδομών της Υγείας;