Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών προσαρμοζόμενο στα Πρωτόκολλα COVID-19 για τα σχολεία, για το Πανεπιστήμιο Πατρών και για τα Μουσεία συνεχίζει δυναμικά τη λειτουργία του για το σχολικό-ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Ως εκ τούτου, το τρέχον έτος στο ΜΕΤ, για όσο διάστημα ισχύουν τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας και όσο το επιτρέπουν οι επικρατούσες συνθήκες, οι σχολικές ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές δράσεις δύο τύπων:

Εκπαιδευτικές δράσεις μέσω πλατφόρμας (σύγχρονη εκπαίδευση). Τέσσερις γνωστές δράσεις που υλοποιεί το Μουσείο στη μόνιμη έκθεσή του επανασχεδιάστηκαν για να λειτουργούν μέσω πλατφόρμας. Οι εκπαιδευτικές δράσεις που προσφέρονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας είναι:

«Ανακαλύπτοντας το σπίτι του Μουσειάκη μέσα από το διαδίκτυο», για το Νηπιαγωγείο και Α και Β Δημοτικού
«Εγώ και οι άλλοι στο Διαδίκτυο», για Γ και Δ Δημοτικού
«Κυκλοφορώ με ασφάλεια στο Διαδίκτυο» Ε και ΣΤ Δημοτικού
«Κολλημένος στο Διαδίκτυο; Ποτέ!» για Γυμνάσιο και Λύκειο

Εκπαιδευτικές δράσεις δια ζώσης με μικρές ομάδες μαθητών και αυστηρή τήρηση υγειονομικών μέτρων. Το Μουσείο αξιολόγησε τις εκπαιδευτικές δράσεις του και προτείνει δράσεις στις οποίες μπορούν να εφαρμοστούν τα Πρωτόκολλα COVID-19 για τα σχολεία, για το Πανεπιστήμιο Πατρών και για τα Μουσεία. Ως εκ τούτου προτείνει για το διάστημα κατά το οποίο ισχύουν τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας και όσο το επιτρέπει η τρέχουσα κάθε φορά κατάσταση, τις παρακάτω εκπαιδευτικές δράσεις:

Α. Μόνιμη έκθεση

Για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση:

«Ανακαλύπτοντας το σπίτι του Μουσειάκη», για το Νηπιαγωγείο και Α και Β Δημοτικού
«Τα μηνύματα κρύφτηκαν στο μουσείο» για Νηπιαγωγείο και Α και Β Δημοτικού
«Τι, τι, τι είναι μέσα στο κουτί/Υπολογιστής» το Νηπιαγωγείο και Α και Β Δημοτικού
«Η επικοινωνία παλιά και σήμερα» για Γ και Δ Δημοτικού
«Εγώ και οι άλλοι στο Διαδίκτυο» για Γ και Δ Δημοτικού ΝΕΟ
«O μουσειάκης και το μαγικό κουτί» για Γ και Δ Δημοτικού
«Κυκλοφορώ με ασφάλεια στο Διαδίκτυο» Ε και ΣΤ Δημοτικού
«Κολλημένος στο διαδίκτυο; Ποτέ!» για Ε και ΣΤ Δημοτικού
«Ούτε θύτης, ούτε θύμα στο διαδίκτυο» για Ε και ΣΤ Δημοτικού
«Παίζοντας με γοργόνες και καρχαρίες» για Ε και ΣΤ Δημοτικού
«Μια ιστορία για τον ήχο» για Ε και ΣΤ Δημοτικού
«Όταν ο ηλεκτρισμός τον μαγνητισμό συνάντησε» για Ε και ΣΤ Δημοτικού
«Οι μικροί ντεντέκτβς και η αναζήτηση των ορυκτών στη ζωή μας» για Ε και ΣΤ Δημοτικού ΝΕΟ από Δεκέμβριο 2021

Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

«Κυκλοφορώ με ασφάλεια στο διαδίκτυο» για Γυμνάσιο
«Ούτε θύτης, ούτε θύμα στο διαδίκτυο» για Γυμνάσιο και Λύκειο
«Κολλημένος στο διαδίκτυο; Ποτέ!» για Γυμνάσιο και Λύκειο
«Ήχος: ένα ταξίδι με τα κύματα» για Γυμνάσιο και Λύκειο
«Η Γεωλογία στην καθημερινή μας ζωή» για Γυμνάσιο και Λύκειο ΝΕΟ

Β. Περιοδική έκθεση "Το Ηλιακό μας σύστημα" έως τις 6 Μαϊου 2022

«Η οικογένεια του Ήλιου» για Μαθητές Νηπιαγωγείου και Α &Β Δημοτικού
«Γνωρίζοντας την οικογένεια του Ήλιου» για Μαθητές Γ& Δ Δημοτικού
«Η περιπέτεια του αστροναύτη» για Μαθητές Ε&ΣΤ Δημοτικού
«Το Ηλιακό μας Σύστημα» για Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Για τη συμμετοχή των σχολικών ομάδων στις εκπαιδευτικές δράσεις δια ζώσης στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας θα τηρηθούν όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Η χρήσης μάσκας και η καθαριότητα των χεριών είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δράσης.

Για τη συμμετοχή των σχολικών ομάδων στις εκπαιδευτικές δράσεις μέσω πλατφόρμας ή δια ζώσης του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας είναι απαραίτητη η τηλεφωνική επικοινωνία με το προσωπικό του Μουσείου για να καθοριστεί η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψης ή της σύνδεσης.

Η είσοδος και η συμμετοχή στις Εκπαιδευτικές Δράσεις στην μόνιμη και στην περιοδική έκθεση του ΜΕΤ είναι δωρεάν. Κάθε εκπαιδευτική δράση έχει διαφορετική διάρκεια που κυμαίνεται από 1-2 ώρες.