Από τις 11 Οκτωβρίου μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου θα γίνουν ενέργειες εκκένωσης του Φράγματος Αστερίου.

Για το λόγο αυτό, οι κάτοικοι παρόχθιων περιοχών του ποταμού Πείρου Παραπείρου και αυτοί που εργάζονται ή δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της κοίτης του, θα πρέπει να αποφεύγουν να κινούνται, να παραμένουν και να εκτελούν οποιαδήποτε δραστηριότητα στις όχθες του ποταμού, λόγω αυξημένου κινδύνου πνιγμού, εξαιτίας παροχέτευσης μεγάλων ποσοτήτων νερού εντός της κοίτης του ποταμού.