Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΠΡΟΤΑΣΗ Κίνηση για έναν άλλο τρόπο ζωής» συγκαλεί την προβλεπόμενη από το καταστατικό Εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών του Φορέα την Τετάρτη 13 Οκτώβρη 2021 και ώρα 18:30,  με σκοπό α) την έγκριση του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού  της 2ετίας 2019-2021  και του προϋπολογισμού της επόμενης διετίας , β) την προκήρυξη αρχαιρεσιών ανάδειξης νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής για τη διετία 2021-2023 και γ) την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των εν λόγω αρχαιρεσιών.

Λόγω των υγειονομικών κανόνων που ισχύουν και προκειμένου να δοθεί  δυνατότητα συμμετοχής στα μέλη, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί διαδυκτιακά  με τηλεσύνδεση μέσω ΖΟΟΜ.