Η καινούργια παράσταση του Βύρωνα Θεοδωρόπουλου και του Μιχάλη Μαθιουδάκη στον κήπο του Ευοί Ευάν!