Ο τούρκος πρόεδρος στην Γενικήν Συνέλευση του ΟΗΕ ανέφερε ότι η τουρκία πρέπει να τυγχάνει προσοχής γιατί είναι η χώρα με την μεγαλυτέραν ακτογραμμήν στην Μεσόγειον! Έχει δε επαφή με την Ανατολικήν Μεσόγειον. Φυσικά αυτό είναι ανακρίβεια. Δεν γειτνειάζει καθόλου με την Ανατολικήν Μεσόγειον.

Αναφορικώς με την ακτογραμμήν πρόκειται για ασύστολην ανακρίβειαν. Η Ελλάδα έχει μήκος ακτογραμμών 15.000 χιλιομέτρων και η τουρκία 7.000 χιλιομέτρων!!!! Είναι η πρώτη στην Μεσόγειον και σε παγκοσμία κατάταξη 9η ενώ η τουρκία είναι στην 21ην θέση! Η ανακρίβεια αυτή ακούστηκε ευρέως και έπρεπε να αντικρουσθεί τεχνηέντως από το ίδιον βήμα. Συνέβη κάτι τέτοιον;;;

Με αφορμήν την ΑΟΖ του Καστελορρίζου που δεν αναγνωρίζουν, οι τούρκοι δεν είναι στο χέρι τους, έλεγαν ότι το Νησί απέχει 400 μίλια από τον Πειραιάν και μόλις 1,25 ν.μ. από τις ασιατικές ακτές, εννοώντας ότι έπρεπε να είναι δικόν τους!! Δεν γνωρίζουν ότι σε ολόκληρην την Γην υπάρχουν γειτνιάζουσες χώρες που οι πόλεις τους είναι πάνω στα σύνορα ή κάποια μέτρα μέσα ή έξω; Μία μεθόριος πόλις ταυτίζεται με την επιφάνεια της χώρας στην οποίαν ανήκει. Το Καστελλόριζον είναι Ελλάδα και η Ελλάδα είναι όμορος με την τουρκίαν. Τα λοιπά είναι «κήλησις επωδών» κατά τον Πλάτωνα!

Προσφάτως χαρακτήρισε ο τούρκος πρόεδρος την Ελλάδα επεκτατικήν χώραν και προέταξε το έωλον επιχείρημα λέγων.

Αν κοιτάξει κανείς τον χάρτην του 1821 θα το διαπιστώσει!!

Εννοούσε ότι η Ελλάδα μετά την αποτίναξη του μαύρου οθωμανικού ζυγού επεξετάθη της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας και σήμερα είναι μέχρι την Θράκην! Αυτά είναι επεκτατική πολιτική πολιτική! Καταπατημένα εδάφη ελευθερώσαμεν και δυστυχώς έχουν μείνει και άλλα! Το Ελληνικόν Έθνος εξηπλούτο σε γιγάντειες εκτάσεις. Διοικητικώς εσχηματίσθη ένα μικρόν Κράτος το 1821 το οποίον μεγάλωσε με τους Βαλκανικούς πολέμους.

Τόλμησε δε να κατηγορήσει την Ελλάδα για βιαιότητες κατά Άλωση της Τριπολιτσάς. Είναι βεβαιον ότι έγιναν πολλές σφαγές, αλλά απεδόθησαν στο μένος της καταπατήσεως των 400 χρόνων. Ο Κοραής αναφέρει ότι «τα φαντάσματα του παρελθόντος τους έσφαξαν». Ξέχασε όμως τις θηριωδίες τους κατά τον Αγώνα, Στην Χίον από τον πληθυσμόν εσφαγιάσθηκαν 42.000, στα Ψαρά οι 30.000 κάτοικοι έμειναν 13.000, η Νάουσα. η Κάσος και άλλες πόλεις αφανίσθηκαν. Τα ξεχνά αυτά ο τούρκος πρόεδρος και ανέφερε την Τριπολιτσάν για να μας θίξει;

Από την άλλην πλευράν ο ψευδοηγέτης της κατεχομένης βορείας Κύπρου, ανέφερε το απαράδεκτον και ασύλληπτον. Η Κύπρος απέχει 50 μίλια από την τουρκίαν και 700 από την Ελλάδα. Άρα ανήκει στην τουρκίαν!!! Δηλαδή οι αποστάσεις ρυθμίζουν που πρέπει να ανήκει ένα κράτος, και όχι ο αυτόχθων και κυρίαρχος Λαός!!!!

Εν προκειμένω η Ιστορία δεν υπάρχει κατά τον κατακτητήν της Κύπρου!!!