Συγκροτήθηκε, κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ονοματοθεσίας οδών, πλατειών και συνοικιών του Δήμου Πατρέων.

Μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν, από το Σώμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι: Μιχάλης Αναστασίου (Αντιδήμαρχος), Ήρα Κουρή (Πρόεδρος ΚΕΔΗΠ «Καρναβάλι Πάτρας»), Γιώργος Μαγιάκης (Βοηθός Δημάρχου για το Συντονισμό του Πάρκου Εκπαιδευτικών Δράσεων), Αθανάσιος Αθανασόπουλος, Βασίλης Σιαδήμας.