Οι ταπεινώσεις που υφιστάμεθα καθημερινώς από τις τουρκικές παραβάσεις, προκλητικές αναφορές, θρασείς επιδιώξεις και σκοπούμενες επεκτατικές βλέψεις, μας έχουν καταρρακώσει ως Έλληνες. Δεν πρόκειται για κάτι το υπερβολικόν αλλά κάτι το καθημερινόν το οποίον έχομεν συνηθίσει από τις κατά κόρον παρουσιάσεις του από τις Τηλεοράσεις. Γιατί δεν σταματούν οι Ελληνικές Τηλεοράσεις να μεταδίδουν λεπτομερώς όσα συμβαίνουν στην τουρκίαν; Τούρκους τιτλούχους βλέπομεν «επί ώρες» καθημερινώς ενώ πολλάκις δεν γίνεται καμμία αναφορά στον Πρωθυπουργόν μας!

Τελευταία θρασεία ενέργεια ήταν η παρεμπόδιση του ερευνητικού πλοίου ανοικτά της Κρήτης και εντός των 6 ν.μ. με την δικαιολογίαν ότι πρόκειται για τουρκιά ύδατα!!!!! Δώστε επί τέλους ένα τέλος. Επεκτείνατε τα χωρικά ύδατα στα 12 ν.μ. Η απειλή της τουρκίας είναι άνευ περιεχομένου. Αρχίσατε από σήμερα κιόλας. Επεκτείνατε την αιγιαλίτιδα ζώνην και ας κάμει ότι νομίζει. Είναι ταπεινωτικόν τριάντα χρόνια τώρα να μη προβαίνομεν σε άσκηση κυριαρχικού μας δικαιώματος επειδή είμεθα άτολμοι ή επειδή μας το απαγορεύουν τρίτοι! Αν συμβαίνει αυτό.

Χαράξατε την ΑΟΖ με την Κύπρον. Και αυτό έπρεπε να είχε γίνει προ πολλών ετών. Γιατί χρονοτριβούμεν και αφήσαμεν την τουρκίαν να έχει την γνώμην ότι η ανατολική Μεσόγειος είναι δική της;;; Και δυστυχώς χωρίς να έχει καμμίαν δικαιοδοσίαν ασκεί έρευνες επ’ αυτής. Η ΑΟΖ της Ελλάδος επεκτείνεται πέραν του 30ου ανατολικού παραλλήλου και όχι μέχρι του 27ου όπως κακώς ορίσθη με την Αίγυπτον. Χρειάζεται αναθεώρηση.

Οι καθημερινές παραβιάσεις του εναερίου χώρου μας έχουν καταντήσει υποχείριον των τούρκων. Κάνουν ό,τι θέλουν στην δικήν μας εναέριον περιοχήν. Το ότι αμυνόμεθα να τα εκδιώκομεν δεν είναι επιτυχία, αλλά υπακοή στις τουρκικές θελήσεις. Μας ταπεινώνουν επεμβαίνοντας υποστηρίζοντες ότι κινούνται σε δικήν τους εναέριαν ζώνην και εμείς δεν μπορούμεν να αντιδράσομεν σθεναρώς άπαξ και δια παντός.

Εισέρχονται στα χωρικά μας ύδατα τουρκικά αλιευτικά και ψαρεύουν προς βλάβην των Ελλήνων ψαράδων. Τα διαβήματα που κάνομεν δεν έχουν αξίαν. Ρίξτε μια βολήν στην πλώρην κάποιου παράνομου ψαράδικου. Μιμηθείτε τον Πλοίαρχον Σαλιάρην τον οποίον κάποιοι φιλότουρκοι ήθελαν να καλέσου σε ανάκριση επειδή έπραξε το καθήκον του.

Στις άπειρες και καθημερινές αυτές προσβολές σε βάρος μας χωρίς αντίδραση, έχομεν και το μένος του Πρωθυπουργού να ζητά κάθε τρις και λίγο συνάντηση με τον τούρκον πρόεδρον. Απ’ όπου βγαίνει χαμένος. Εν όψει της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ όπου και οι δύο θα βρεθούν στις ΗΠΑ, ακούγαμεν μέχρι πρότινος ότι ο Πρωθυπουργός μας δεν θα συναντήσει τον τούρκον πρόεδρον παρ’ όλον ότι ο δεύτερος το ζήτησε! Ολίγον περίεργον. Πιστεύομεν ότι η συνάντηση θα γίνει για να τεθούμεν για μία εισέτι φοράν στο περιθώριον!!