Ώρα ήταν. Αφορμήν ζητούσαν και οι δύο για να την ταπεινώσουν για να την σφάξουν με βαμβάκι. Και τους εδόθη. Αμερική, Αγγλία, Αυστραλία υπέγραψαν σύμφωνον για την ασφάλειαν του Ινδικού και Ειρηνικού Ωκεανού, ενάντια στις αυθαιρεσίες της Κίνας, χωρίς να υπολογίσουν ούτε ως σταγόνα την Ευρώπην, την οποίαν άφησαν έξω! Η Αγγλία καιροφυλακτούσε από καιρόν για ανάλογην ευκαιρίαν. Δεν τρέφει συμπάθειες με την Ευρώπην και τους κατοίκους της. Αλλά εκεί όλοι κοιμούνται! Και η προβεβηκυία Ευρώπη έχει κάπου διαλείψεις πνευματικής ροής. Το ότι η Αγγλία έγινε μέλος της Α-νένωτης Ευρώπης, δεν ήταν κάτι που το ήθελε. Και το απέδειξε με το ότι δεν άλλαξε το νόμισμά της. Για την μη αποδοχήν αυτήν δεν έπρεπε να την δεχθούν. Άλλαξε όνομα η Δραχμή το νόμισμα των 4.000 ετών και διεσώθη η αγγλική λίρα των 200 ετών! Ο Γάλλος Στρατηγός Ντε Γκώλ είχε διαβλέψει τα ένοχα της Αγγλίας και της είχε διαμυνήσει.

Όσον ζω δεν θα μπείς στην Ευρωπαϊκήν Ένωση. (ΕΟΚ).

Όπερ και εγένετο. Οι δικοί μας αντιδρούν έτσι;; Ούτε κατά διάνοιαν!

Από την άλλην η Αμερική δεν συμπαθεί και αυτή την Ευρώπην, αλλά κατωρθώνει να την έχει υποχείριόν της για να στρέφεται, κατά της Ρωσίας. Προτείνει κυρώσεις και η Ευρώπη ως άβουλη τις δέχεται. Για ποίον λόγον; Είχε διαφορές η Ρωσία με την Ουκρανίαν και ζήτησε κυρώσεις από την Ευρώπην! Για ποίον λόγον; Και θύμα ήταν η Ελλάδα που υπέγραψε τις κυρώσεις και απηγόρευσαν οι Ρώσοι τις εισαγωγές Ελληνικών γεωργικών προϊόντων! Ζημία τεράστια για την Χώραν μας άνευ λόγου.

Έχει μετατρέψει η Αμερική την Ευρώπην σε οπλοστάσιον εναντίον της Ρωσίας προς υποστήριξή της! Περίεργα πράγματα. Η Ρωσία έπρεπε να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως! Ποιός τολμά κάτι τέτοιον; Θα κατασπαράξει τους προτείνοντες η Αμερική! Και η κατάκτηση που έκαμε στην Ελλάδα με βάσεις παντού, την Ρωσίαν στοχεύουν και όχι την προάσπιση της Ελλάδας.

Η Κίνα κινείται στον Ειρηνικόν Ωκεανόν, όπως η τουρκία στην ανατολικήν Μεσόγειον. Γιατί Αμερική και Αγγλία δεν έκαμαν σύμφωνον εναντίον της τουρκίας, σε περίπτωση που παραβιάσει την ανατολικήν Μεσόγειον; Ζήτησε κάτι τέτοιον η Ελλάδα; Μόνον ανακοινώσεις εκδίδει να σεβασθεί η τουρκία το Διεθνές Δίκαιον, ότι είναι παραβάτης και να έλθει στον δρόμον του θεού και άλλα τέτοια. Και εκείνη κινείται επεκτατικώς και κατακτητικώς αναιμάκτως!

Η τριμερής σύμβαση που υπεγράφη αποτελεί κόλαφον για την Ευρώπην. Η Ευρώπη έπρεπε να είναι μία των συμβαλλομένων και όχι η Αγγλία κρατίδιον της Ευρώπης. Η Ευρώπη είναι μία Ήπειρος. Το μέρος αντικατέστησε το όλον. Και τι δουλειά έχει η Αγγλία στον Ειρηνικόν και Ινδικόν Ωκεανόν;; Δεν γειτνιάζει με αυτούς αλλά απέχει χιλιάδες μίλια.

Ας αφυπνισθούν οι Ευρωπαίοι και ας ασχοληθούν επί πρακτικών θεμάτων και όχι θεωρητικών και ανωφελών έντινι.