Σε ύφεση βρίσκεται ο δείκτης θετικότητας στις περισσότερες περιοχές της χώρας, στοιχείο που αποκαλύπτει περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.

Την εβδομάδα 6 Σεπτεμβρίου 2021-12 Σεπτεμβρίου 2021 (2021-W36) το ποσοστό θετικότητας ήταν 2.10% σε σύνολο 686.712 εργαστηριακών ελέγχων (RT-PCR/Rapid-Ag) και 0.81% σε σύνολο 430.734 αυτοδιαγνωστικών ελέγχων.

Στο σύνολο των ελέγχων, το ποσοστό θετικότητας ήταν 1.37%.

Πίνακας: Ποσοστό θετικότητας στο σύνολο των ελέγχων ανά Περιφερειακή Ενότητα με δεδομένα από 6 Σεπτεμβρίου 2021 έως 12 Σεπτεμβρίου 2021 (2021-W36).