΄Αρχισαν τα σχολεία και ακούμεν ως μη όφειλεν από μερικούς Ιατροπροφήτες ότι σύντόμως θα έχομεν πολλά κρούσματα του ιού στα Σχολεία! Δεν πρέπει να έχομεν. Αλλά και αν συμβεί αυτό οι προφητείες προκαλούν δυσμενή συναισθήματα στο κοινόν και μείωση του ψυχολογικού του Είναι. Αφήσατε τα πράγματα να εξελιχθούν και σταματήσατε τις προφητείες. Φυσικά στην απρόσκοπτην λειτουργίαν των Σχολείων θα συμβάλλομεν όλοι και οι μαθητές όταν τηρούν αυστηρώς τα Υγειονομικά πρωτόκολλα.

Τα Σχολεία πρέπει να μείνουν συνεχώς ανοικτά και να γίνονται διδασκαλίες όσον ένεστι ευρύτερες. Τα σχολικά προγράμματα δεν γνωρίζομεν τι εύρος έχουν. Όμως η διαρκής, αδιάλειπτος και εκτενής διδασκαλία στις βαθμίδες Στοιχειώδους και Μέσης Παιδείας πρέπει να είναι αυξημένη. Στην αρχήν του έτους είχαμεν κλείσιμον των Σχολείων για πολλούς μήνες. Το Υπουργείον απεφάσισε επέκταση του Σχολικού έτους για έναν περίπου μήναν ώστε να καλυφθούν τα κενά! Τι ποσόν καλύφθηκε; Φυσικά μέρος.

Γι’ αυτό τονίζομεν ότι η νέα σχολική περίοδος πρέπει να προστατευθεί όσον γίνεται από τον ιόν και τα Σχολεία να μένουν ανοικτά με συνεχείς διδασκαλίες.

«Φως πολύ φως δώσατε εις τους Νέους» είπεν ο Γκαίτε. Το δίδομεν αυξημένον ή σε χαμηλά επίπεδα;

Στο ακρτικόν Νησί Αμοργός υπήρχε κάποιος Ειρηνοδίκης τον οποίον μετέφερεν ο αυτός αγωγιάτης με το γαϊδουράκι τους. Όταν έβγαιναν από το χωριόν περνούσαν έξω από το Σχολείον. Ο αγωγιάτης αγράμματος, αφού το ένδεκα το έλεγεν γέντεκα, εξ ου και το παρωνύμιόν του Γέντεκας, φώναζε. Φως φως. Ο Ειρηνοδίκης που γνώριζε ότι είναι περιορισμένου νοητικού δεν έδωσε σημασίαν. Στην επιστροφήν όταν ευρίσκοντο έξω από το Σχολείον πάλι φώναζε. Φως φως. Τότε από περιέργειαν τον ρώτησε ο Ειρηνοδίκης γιατί φωνάζεις και του είπε. Το Σκολειό είναι φως. Άφωνος ο Ειρηνοδίκης!

Το φως αυτό πρέπει και εμείς να το διατηρούμεν ανέσπερον. Και να διδάσκομεν την νεολαίαν, να την εμπλουτιζομεν Γραμματικώς, Ιστορικώς και Πολιτιστικώς διότι και ο Πολιτισμός είναι Φως.

Πιστεύομεν ότι θα τα ακούσουν πάντες και κυρίως η…. πάσα!