Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 1η φάση των δράσεων της ψηφιακής θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας του Δήμου Αιγιαλείας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου CREATIVECAMPS:«Cross-overHUBS -developingcross – innovationbetweenagro-foodandcreativeenterprises», το οποίο υλοποιείται και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020.

Οι συμμετέχοντες στην θερμοκοιτίδα είχαν την ευκαιρία να λάβουν συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) από έμπειρους και εξειδικευμένους μέντορες σε θέματα Επιχειρηματικότητας με σκοπό την εξέλιξη των επιχειρηματικών τους ιδεών και την ανάπτυξη συνεργειών. Η Θερμοκοιτίδα λειτούργησε πλήρως διαδικτυακά με τη χρήση σύγχρονων πλατφορμών, οι οποίες παρείχαν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα με τους μέντορες και να ενημερώνονται για τις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στον επιχειρηματικό κόσμο.

Το έργο Creative Camps απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στους κλάδους της δημιουργικής βιομηχανίας και της αγροδιατροφής και στόχο έχει να δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές ιδέες και επιχειρήσεις με σκοπό την ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης και της διαπολιτισμικής καινοτομίας μεταξύ των δύο τομέων.