Οι καταστροφικές πυρκαγιές της Βόρειας Εύβοιας, συνδεμένες με τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της πληγείσας περιοχής, δημιούργησαν ταυτόχρονα σοβαρά προβλήματα στην κοινωνία και την οικονομία με κοινωνικο-οικονομικά κόστη που επιβαρύνουν και τους φοιτητές του Ιδρύματός μας, που έλκουν την καταγωγή τους από τις περιοχές αυτές.

Συμεριζόμενη την συγκεκριμένη κατάσταση, η Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Πατρών απευθύνει ευγενική πρόσκληση σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, η οποία αντανακλά την υποχρέωση αλληλεγγύης προς τους φοιτητές μας, όπως αποδειχθεί έμπρακτα η συμπαράστασή μας προς τους φοιτητές έναντι της νέας κοινωνικο-οικονομικής κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε τους Επιστημονικά Υπεύθυνους Έργων και τα υπόλοιπα μέλη της Κοινότητάς μας, να συνδράμουν στη προσπάθεια αυτή, με τη κάλυψη μέρους των υποτροφιών που θα χορηγηθούν. Για τους σκοπούς αυτούς έχει δημιουργηθεί έργο στον ΕΛΚΕ με κωδικό 60019, στο οποίο μπορείτε μέχρι 30.09.2021, να υποβάλλετε αίτημα για μεταφορά χρημάτων από άλλο πρόγραμμά σας στον ΕΛΚΕ ή να καταθέσετε χρήματα στο τραπεζικό λογαριασμό με IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232, με αιτιολογία «Ενίσχυση πυρόπληκτων φοιτητών-Εύβοια».