Το είπε μάλλον ως επιτυχίαν παρά ως λύπην και μεταμέλειαν. Ότι το μελανόν σημείον στην όλην 16η θητείαν της στην καγκελαρίαν είναι ότι επέβαλε σκληρά οικονομικά μέτρα στους Έλληνες! Τώρα τους θυμήθηκες κυρά μου τους Έλληνες που τους έφερες με τον υπουργόν σου στο χείλος της καταστροφής, του ολέθρου και της πενίας, χωρίς μέχρι σήμερα να μπορεί να συνέλθει; Αλλά στις αποφάσεις σου δεν πρέπει να αναγνωρίσομεν έλλειψη ευθύνης στους πολιτικούς μας. Δεν φαίνεται να αντέδρασαν δυναμικώς στις εισηγήσεις σου. Δεν σου είπαν όχι ποτέ, γιατί φοβότανε μη τους κάμεις χειρότερα! Δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι αποφάσεις παίρνουν οι 27 της Ευρώπης και όχι μόνη και αυθαιρέτως η Γερμανία! Οι αντιδράσεις έπρεπε να είναι συνεχείς όταν τα προτεινόμενα από την κυρίαν ήταν επαχθή για την Ελλάδα. αν υπήρχαν αντιδράσεις ήταν χλιαρές μάλλον για να φανούν ότι είναι υπέρμαχοι του Ελληνικού Λαού. Ποιος ήταν υπέρμαχος; Κανείς! Εψήφισαν τα μνημόνια που είναι ο οικονομικός θάνατος της Ελλάδος. Καθημερινά έχομεν Μνημόσυνα άνευ κληρικού. Ελληνική καινοτομία.

Στην Ελλάδα την δεχθήκαμεν κατ΄ επανάληψη «μετά βαΐων και κλάδων», με τιμές όσον το δυνατόν περισσότερες και ποτέ δεν αντελήφθησαν οι πολιτικοί μας, ότι όσοι έρχονται στην χώραν μας όντες τιτλούχοι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δεν έρχονται για καλόν, δεν έρχονται ως τουρίστες για να απολαύσουν τον Ήλιον αλλά για να αρπάξουν όσον περισσότερα δυνηθούν από τον πλούτον της Χώρας μας. Οι αφίξεις τους εδώ είναι «Κήληση επωδών»! Το είχαμεν γράψει σε σχόλιον πολλές φορές αλλά άγνωστον πόσοι εννόησαν την φράση αυτήν του Πλάτωνος, κυρίως από τους Πολιτικούς μας. Όλοι ερχόταν και έρχονται ως σαγηνευτές, λαοπλάνοι και όχι ως αρωγοί. Όταν μας έλεγαν «Η Ελλάδα έχει κάμει θαύματα στην δύσκολην οικονομικήν πορείαν αλλά απαιτείται ακόμα χρόνος». Αυτό το απαιτείται ακόμα χρόνος σημαίνει ότι θα μας αρπάξουν όσον περισσότερα μπορούν. Και αυτά από τους μισθωτούς και Συνταξιούχους. Οι τελευταίοι έφτασαν στα χαμηλότατα πεδία πενίας αφού έχασαν το 45% της συντάξεώς τους. Οι μισθοί μειώθηκαν και ευρίσκονται πολύ κάτω των 1.000 Ευρώ μηνιαίως. Αδυναμία για συντήρηση οικογενείας. Το 3% πρωτογενές πλεόνασμα που μας επέβαλε,είναι αδιανόητον για μίαν χώραν καταχρεωμένην. Αν δεν υπήρχαν ένα εκατομμύριον άνεργοι ίσως αυτό ήταν εύκολον να εξασφαλισθεί. Τώρα εξασφαλίζεται από απόλυτην αφαίμαξη Συνταξιούχων και Μεσαίας Τάξεως. Οι πλούσιοι δεν θίγονται.

Αυτά μερικά από τα οικονομικά «μαχαιρώματα» της κυρίας για τα οποία λυπάται κατόπιν εορτής!!

Και ο Λαός ο καταδυναστευμένος οικονομικώς εξ αιτίας της συνεχίζει μανιωδώς να αγοράζει προϊόντα της Χώρας της. Με την πράξη αυτήν ημείς αυτοί μειώνομεν την περιουσίαν και τα οικονομικά του Κράτους και παραγωγών μας. Πότε θα λυπηθούμεν για την άφρονα αυτήν ξενομανίαν μας;;; Όταν διαπλεύσομεν την Αχερουσίαν;;;