Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Πάτρας ολοκληρώθηκε, χωρίς να δοθεί το πρώτο βραβείο σε κάποια από τις πέντε αρχιτεκτονικές ομάδες που είχαν προκριθεί στην τελική φάση της όλης διαδικασίας.

Αντίθετα, σύμφωνα με την γνωμάτευση της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού, το β’ βραβείο μοιράστηκε σε τρεις ομάδες από τις πέντε της τελικής φάσης, με τα μέλη της να κρίνουν ότι οι προτάσεις αυτές από κοινού, εφόσον δηλαδή γίνει μία σωστή συνεργασία μεταξύ τους, καλύπτουν τα στοιχεία που ζητάει η επιτροπή για το όραμα της  ανάπλασης της παραλιακής ζώνης.

Ουσιαστικά, με βάση τα όσα υποστηρίζει και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος έργων Χρήστος Κορδάς που γνωστοποίησε με άρθρο του τις εξελίξεις για το θέμα του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, η κριτική επιτροπή παροτρύνει τις τρεις αυτές ομάδες σε μία συνεργασία.

«Σύμφωνα με τις αποφάσεις της κριτικής επιτροπής που ως γνωστόν αποτελείται από αρχιτέκτονες και επιστήμονες μεγάλου κύρους, καμία από τις μεμονωμένες προτάσεις των πέντε ομάδων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό δεν καλύπτουν όλα τα ζητήματα που προκύπτουν για το όραμα της ανάπλασης της παραλιακής ζώνης της Πάτρας.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το έργο εκτός από το θα πρέπει να είναι στην κατεύθυνση που έχει εξαρχής δώσει η πόλη, ταυτόχρονα θα πρέπει να έχει και μία μακροπρόθεσμη προοπτική, αφού  αφορά κυρίως τις μελλοντικές γενιές των Πατρινών» τονίζει ο κ. Κορδάς. «Ουσιαστικά έτσι παροτρύνει τις τρεις ομάδες που μοιράζονται το β’ βραβείο σε μία συνεργασία που θα φέρει το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα».

Το γεγονός ότι δεν υπήρξε πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό και μία ολοκληρωμένη πρόταση που να εκπληρώνει από μόνη της τις ανάγκες του έργου, δεν σημαίνει ότι η όλη διαδικασία δεν ήταν επιτυχημένη. Το αντίθετο το αποτέλεσμα αποτυπώνει την επιτυχία του διαγωνισμού, μέσα από όλες αυτές τις προτάσεις που κατατέθηκαν. 

Σύμφωνα με τον κ. Κορδά ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανάπλαση μιας τόσο μεγάλης σε επιφάνεια γεωγραφικής επικράτειας που ξεκινάει ουσιαστικά από το ύψος δύο μεγάλων ποταμιών της Πάτρας, δυτικά του Διακονιάρη (νότια) και ανατολικά του Μειλίχου (βόρεια), δεν ήταν καθόλου μία εύκολη υπόθεση για τους συμμετέχοντες.

Αντίθετα είχε αρκετές δυσκολίες με διαφορετικές πτυχές και πεδία η κάθε μια. Για αυτό και παρά το μεγάλο ενδιαφέρον και την πρόκληση που αποτέλεσε για τα μεγάλα αρχιτεκτονικά γραφεία της χώρας ο διαγωνισμός, η συμμετοχή  - σε σύγκριση με το ενδιαφέρον πάντα – ήταν περιορισμένη, αλλά ικανοποιητική με όλα αυτά τα δεδομένα των δυσκολιών (17 συνολικά μελέτες). 

Όλες όμως οι μελέτες που έγιναν και κατατέθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού ήταν υψηλού επιπέδου, όπως αναφέρει και ο κ. Κορδάς στο άρθρο του. Ζητούμενο είναι πλέον η χρηματοδότηση για το έργο και για αυτό θα πρέπει να τρέξουν από τώρα οι διαδικασίες για την ένταξη του στο νέο ΕΣΠΑ. Αλλά και η συνεργασία μεταξύ των τριών μελετητικών ομάδων που μοιράζονται το β΄ βραβείο…