Δεν συμμετέχουν πάντα οι Βουλευτές στις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώραν στην εκλογικήν τους περιφέρειαν. Ζυγίζουν το μέγεθος της εκδηλώσεως. Αν πρόκειται για εγκαίνια, παράδειγμα, νέας αιθούσης στο Δημοτικόν Μέγαρον, δεν είναι ανάγκη να παρευρεθούν. Γιατί να τιμήσουν την πρωτοβουλίαν του Δήμου; Διότι με την πρόσκληση που έλαβαν να παραστούν τιμάται κατ’ αρχήν το Νομικόν Πρόσωπον του Δήμου και ακολούθως οι Δημότες. Οι Δήμοι παρέχουν άπειρες εξυπηρετήσεις στους Βουλευτές ολοχρονίς και φυσικά αμισθί! Οι δε Δημότες τους δίδουν το διαβατήριον για την Βουλήν! Επομένως το εν λόγω θέμα δεν ήταν απλούν, αλλά σπουδαίον και έπρεπε να παραστούν. Δικαιολογία για υπερφόρτωση προγράμματος δεν υπάρχει, γιατί ολοημερίς βλέπομεν αρκετούς απ’ αυτούς σε Τηλεοπτικούς σταθμούς και Ραδιόφωνα. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν υπάρχει φόρτος εργασιών;

Από την άλλην πλευράν δεν θα δαπανήσουν από την τσέπην τους ούτε λεπτόν του Ευρώ. Άρα και από οικονομικής πλευράς δεν είχαν επιβάρυνση.

Μνείαν της παρούσης καταστάσεως- αποχής η οποία είναι συχνοτάτη, σ’ ολόκληρην την Ελλάδα εκτός και αν υπάρχουν τηλεοπτικά συνεργεία ή παραστεί και ο Πρωθυπουργός, μας έδωσε εορταστική εκδήλωση στην Αμοργόν.

Είχε προγραμματισθεί για το Σάββατον 28 Αυγούστου, επίσημη εκδήλωση στα πλαίσια των 200 ετών από τον Αγώνα του 1821 εναντίον της οθωμανικής σκλαβιάς, μεταξύ άλλων, με θέμα «η Αμοργός τιμά τους δασκάλους της». Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και της Επιτροπής 1821. Η τιμή προς τους διδασκάλους είναι αιωνία υποχρέωση όλων μας και πρέπει πάντοτε να είμεθα ευγνώμονες για την πνευματικήν αλλά και ηθικήν προσφοράν που μας όπλισαν. Άνευ τους Δασκάλους μας θα είμεθα «tampoula rasa» ή όπως λέει ο Λαός «ξύλον απελέκητον», Επομένως δοθείσης ευκαιρίας πρέπει να εξωτερικεύομεν το εσώψυχον ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ προς τους Δασκάλους μας. Κάθε Δάσκαλος, όπου και αν εδίδαξε, είναι ως να εδίδαξε και ημάς όλους. Γι’ αυτό η ευγνωμοσύνη μας είναι περιούσιος.

Πέραν αυτών η εκδήλωση είχε και μίαν ιστορικώς σπανίαν μοναδικότητα, Ετελέσθη στην αίθουσα του Σχολαρχείου Αμοργού, το οποίον είναι από τα πρώτα, αν όχι το πρώτον που ιδρύθησαν στην Ελλάδα, Έτος1829, Οικοδομήθη και συνετηρείτο με δαπάνες της Ιεράς Μονής Χοζοβιωτίσσης, η οποία επλήρωνε και την μισθοδοσίαν του πρώτου Ελληνοδιδασκάλου Κοσμά Δημητριάδη. Η αίθουσα επ’ ευκαιρία ανεκυρήχθη ότι θα στεγάσει την Δημοτικήν Βιβλιοθήκην, έναν άλλον πνευματικόν παράγοντα μορφώσεως του Ανθρώπου. Για τα εξόχως σημαντικά αυτά χαρακτηριστικά της εκδηλώσεως εκλήθησαν ως ήτο επόμενον και οι Τέσσερις (4) Βουλευτές των Κυκλάδων, Δυστυχώς παρέστη μόνον ο Νίκος Συρμαλένιος προς τιμήν του. Οι λοιποί ευχήθηκαν ευόδωση εργασιών μηχανικώς. Μεθαύριον παραμονές εκλογών θα έλθουν άνευ αναβολής! Και με ελικόπτερον δια να προφθάσουν!

Ο επιλήσμων ψηφοφόρος θα θυμηθεί αυτήν την μεγάλην Ημέραν;