Σε ανακατατάξεις στο δημοτικό σχήμα, με την αξιοποίηση και νέων προσώπων, αλλά και αλλαγές στις αρμοδιότητες, προχώρησε ο Δήμαρχος Ερυμάνθου, Θεόδωρος Μπαρής.

«Η δημοτική μας ομάδα απαρτίζεται από άξια και ικανά μέλη που εξαρχής όλοι μαζί θέσαμε τον πήχη ψηλά. Σκοπός των ανακατατάξεων στο δημοτικό σχήμα είναι να αξιοποιηθούν κι άλλα στελέχη της ομάδας μας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προσφέρουν από επιτελικές θέσεις στον τόπο μας. Στο νέο δημοτικό σχήμα αναλαμβάνουν για πρώτη φορά καθήκοντα αντιδημάρχου, δύο γυναίκες, οι οποίες έχουν αποδείξει ήδη την δυναμική τους, αλλά και έμπειρα αυτοδιοικητικά στελέχη. Η συνεργασία παλιών και νέων στελεχών είναι το «κλειδί» της συνοχής και της αποτελεσματικότητας της δημοτικής Αρχής προς όφελος των συνδημοτών μας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους πρώην αντιδημάρχους για τη συνεργασία και την προσφορά τους και να ευχηθώ καλή δύναμη και επιτυχία στους νέους», δήλωσε ο Δήμαρχος.

Οι νέοι αντιδήμαρχοι είναι:

ΣΟΦΙΑ ΤΑΛΑΓΑΝΗ

Αντιδήμαρχος Διοικητικών - Οικονομικών θεμάτων και Παιδείας

Μεταξύ άλλων αναλαμβάνει:

-Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων του Δήμου

-Τη διασφάλιση της Διαφάνειας στις σχέσεις του Δήμου προς τρίτους

-Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

-Την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου

-Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου (προϋπολογισμός, έξοδα, λογιστήριο, κ.α.)

-Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και την έκδοση πάσης φύσης αδειών

-Την ευθύνη για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων

-Την εποπτεία και ευθύνη υλοποίησης διαφόρων δράσεων για την ισότητα των φύλων, την ανεργία, την προστασία του περιβάλλοντος, του τουρισμού, κ.α.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Αντιδήμαρχος Ύδρευσης - Άρδευσης, Τεχνικών έργων, μελετών, Αγροτικής οδοποιίας και Πολιτικής Προστασίας

Μεταξύ άλλων αναλαμβάνει:

-Την εποπτεία των τεχνικών υπηρεσιών και συντήρησης των μηχανημάτων

-Την εποπτεία της λειτουργίας του Φράγματος Πείρου – Παραπείρου σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης του Φράγματος.

-Την ευθύνη και την εποπτεία της λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου

Πολιτικής Προστασίας

-Την ευθύνη και εποπτεία των έργων και εργασιών Δημοτικής και Αγροτικής οδοποιίας της Δημοτικής ενότητας Φαρρών

-Την ευθύνη, την εποπτεία και τη μέριμνα για κάθε πράξη που έχει σχέση με τη συντήρηση, επέκταση, επισκευή και ανακατασκευή του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης

ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΠΕΡΔΕΝΗ

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Δημοτικού Φωτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής

Μεταξύ άλλων αναλαμβάνει:

-Την ευθύνη και εποπτεία του προσωπικού καθαριότητας και του προγραμματισμού των δρομολογίων των απορριμματοφόρων οχημάτων

- Την ευθύνη και εποπτεία της αποκομιδής και διάθεσης των απορριμμάτων.

-Την εποπτεία προμήθειας και συντήρησης των κάδων απορριμμάτων.

- Την ευθύνη τήρησης των διαδικασιών περισυλλογής των βαρέων αντικειμένων.

-Τη συνεργασία με την διοίκηση του ΧΥΤΑ Δ.ΑΧΑΪΑΣ (Φλόκα) και τον ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.

-Την εποπτεία και την ευθύνη της υλοποίησης της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου

-Την επίβλεψη των κοινωνικών δομών και υλοποίησης προγραμμάτων όπως το «Βοήθεια στο σπίτι»

ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενοτήτων Καλεντζίου και Τριταίας

Μεταξύ άλλων αναλαμβάνει:

-Την ευθύνη επισκευής, συντήρησης και λειτουργίας του δικτύου και των εγκαταστάσεων ύδρευσης.

-Παρακολούθησης και ελέγχου της ποιότητας του πόσιμου νερού

-Την εποπτεία των καταμετρητών ύδρευσης και την ευθύνη μέτρησης των καταναλώσεων.

-Την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

-Τον προγραμματισμό, επίβλεψη και λειτουργία του προσωπικού και των μηχανημάτων έργων

ΗΛΙΑΣ ΒΕΡΡΑΣ

Άμισθος Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Νεολαίας

Μεταξύ άλλων αναλαμβάνει:

-Την Εποπτεία και ρύθμιση ζητημάτων συναφών με τις αθλητικές δραστηριότητες.

-Συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία του Δήμου.

-Την μέριμνα για παροχή Συμβουλευτικής Αγωγής και Δράσεις Νεολαίας.

-Την εποπτεία για την Προστασία των αδέσποτων ζώων

-Τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό δράσεων για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας (εμβολιασμοί, τοπικές υγειονομικές διατάξεις, πληροφόρηση των δημοτών, εθελοντικές αιμοδοσίες, ενημερωτικές ημερίδες) σε συνεργασία με τα Κέντρα Υγείας της περιοχής και τα περιφερειακά ιατρεία καθώς και με τους Συλλόγους Υγείας και Περιβάλλοντος και Αιμοδοτών του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας.

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Εξ άλλου, ο Δήμαρχος Ερυμάνθου με άλλη απόφασή του όρισε και εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους τους:

-Γεωργαντόπουλο Διονύσιο, Παιδείας, που αναλαμβάνει την εποπτεία της λειτουργίας των σχολικών Μονάδων του Δήμου, την καθαριότητα των σχολικών εγκαταστάσεων, κ.α.

-Μαρτζάκλη Ζώη, Πολιτικής Προστασίας, που θα έχει την ευθύνη και την εποπτεία για τη λειτουργία του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, την πυροπροστασία, την αντιπλημμυρική προστασία, τον εκχιονισμό, κ.α.

-Παπαναγιώτου Αθανάσιος, υπεύθυνος για θέματα της Δ.Ε. Λεοντίου

-Παρασκευόπουλος Γιώργος, υπεύθυνος για θέματα της Δ.Ε. Καλεντζίου.