Οι εκπαιδευτικοί και η διεύθυνση του 7ου ΕΠΑΛ Πάτρας εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στους απόφοιτους του σχολείου, όπως και όλων των σχολείων της πόλης μας, καθώς και στις οικογένειες τους, που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις και τους ευχόμαστε καλές σπουδές ,καλή σταδιοδρομία και πολλές στην συνέχεια ακαδημαϊκές επαγγελματικές και προσωπικές επιτυχίες.

Η επιτυχία τους δικαίωσε τις προσπάθειες τους και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη σχολική χρονιά και έκανε όλους εμάς τους εκπαιδευτικούς τους χαρούμενους και υπερήφανους.

Συγχαρητήρια και σε όσους παρά τις προσπάθειες τους δεν κατόρθωσαν να επιτύχουν. Ας θυμούνται πώς οι εξετάσεις αυτές δεν αποτελούν την μοναδική ευκαιρία και τρόπο για να φτάσουν τους στόχους τους. Οι δυνατότητες τους, οι εναλλακτικές επιλογές, και η συνεχής προσπάθεια και επιμονή μπορεί να οδηγήσουν σε υλοποίηση των επιδιώξεων τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη. Καλή Σταδιοδρομία σε όλους.

Από το σχολείο μας, εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 41 απόφοιτοι που συμμετείχαν φέτος στις Πανελλαδικές και 5 ακόμη χωρίς νέα συμμετοχή. (με το 10%)
Το ποσοστό επιτυχίας για τους αποφοίτους μας τόσο επί των υποψηφίων για επιλογή που είναι 53% (41 εκ των 77 που υπέβαλαν Μηχανογραφικό) όσο και επί των συμμετεχόντων στις εξετάσεις 37% (επί των 111 συμμετεχόντων στις Πανελλαδικές) κρίνεται ικανοποιητικό συγκριτικά με το Πανελλαδικό αντίστοιχο, λαμβανομένων υπόψη μάλιστα των Τομέων / Ειδικοτήτων των υποψηφίων μας. Να σημειώσουμε ότι από τους 41 επιτυχόντες οι 29 εισήχθησαν σε υψηλόβαθμες ή/ και μεγάλης ζήτησης σχολές / τμήματα της επιλογής τους έχοντας επιτύχει ο καθένας επίδοση μεγαλύτερη απο 14000 μόρια
Οι 41 επιτυχόντες προέρχονται:
- 13 από ειδικότητες του τομέα Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας (εκ των οποίων 9 με επίδοση μεγαλύτερη των 17000 μορίων)
Ενδεικτικά 2 απόφοιτοι εισάγονται στο τμήμα Φυσικοθεραπείας και 2 στο Νοσηλευτικής του ΠΠ , 1 στο τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΛΜΕΠΑ, 3 στα τμήματα Επιστ. Εκπαίδευσης και Αγωγής στη Προσχολική ηλικία / Παιδαγωγικά Νηπιαγωγών στα ΠΠ, ΠΑΜΑΚ, και Ιωαννίνων, 2 στα τμ. Επιστ ΦΑ και Αθλητισμού στο ΔΠΘ και Παν Θεσσαλίας, 1 στο Θεατρικών Σπουδών ΠΠ.
- 20 από του τομέα Διοίκησης Οικονομίας (οι 12 με πάνω από 14000 μόρια)
Ενδεικτικά 5 απόφοιτοι εισάγονται στο Οικονομικών Επιστημών (1 στο ΕΚΠΑ και 4 στο ΠΠ) 5 στο Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΠ, 1 στο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών στο ΕΚΠΑ, 1 στο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑΜΑΚ και 1 στο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο ΠΠ
- 8 από ειδικότητες τού τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος.(οι 5 με πάνω από 14000 μόρια)
Ενδεικτικά εισάγονται 1 απόφοιτος στο Φυτικής Παραγωγής και 1 στο Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Ανθρώπου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο / Αθήνα, 1 στο Γεωπονίας ΑΠΘ, 1 στο Διατροφής Διαιτολογίας και 1 στο Τεχνολογίας Τροφίμων στο Παν Πελοποννήσου
Απο τους 5 αποφοίτους επιτυχόντες χωρίς νέα εξέταση 1 συμμετέχουσα στις πανελλαδικές του 2019 εισήχθη στην Ιατρική ΔΠΘ, και 2 του 2020 εισήχθησαν στις Επιστήμη Διατροφής και Διαιτολογίας του Χαροκοπειου και Στατιστικής του ΟΠΑ αντίστοιχα.
Με την ευκαιρία και των φετινών επιτυχιών που δίνουν δυνατότητα συνέχισης της εκπαιδευτικής - επαγγελματικής πορείας σε τριτοβάθμιο επίπεδο για ένα σημαντικό ποσοστό των αποφοίτων του σχολείου μας οι εκπαιδευτικοί και η διεύθυνση θα θέλαμε να δηλώσουμε ότι αισθανόμαστε ηθικά ικανοποιημένοι και επαγγελματικά και επιστημονικά αποτελεσματικοί, καθότι εκτιμούμε ότι συμβάλλουμε στην εκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη και ανάπτυξη 18 / 20χρονων νέων (και αυτών που επιτυγχάνουν να συνεχίσουν ακαδημαϊκά στην παραπάνω βαθμίδα αλλά και αυτών που βγαίνουν στην αγορά εργασίας η στη συνεχιζόμενη κατάρτιση με τους τίτλους του ΕΠΑΛ) οι όποιοι θα αποτελέσουν το εργατικό και παραγωγικό δυναμικό για την χώρα μας στο επίπεδο του ο καθένας για τις επόμενες 4 δεκαετίες. (είτε ασχοληθούν με τον συγκεκριμένο τομέα / που φοίτησαν / θα φοιτήσουν και αποφοιτήσουν είτε και σε διαφορετικό επαγγελματικό αντικείμενο με την έννοια ότι οι γενικότερες και οριζόντιες επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες που αποκτούν στο σχολείο είναι σημαντικές)