Για το σχεδιασμό μιας ορθολογικής αντεγκληματικής πολιτικής είναι απαραίτητα τα ακόλουθα:

 • Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου και της λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) ως κατεξοχήν φορέα παροχής ασφάλειας.
 • Η μεταρρύθμιση στη δομή και την οργάνωση του Σώματος.
 • Η αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους πολίτες.
 • Η ποσοτική και ποιοτική καταγραφή της εγκληματικότητας στις πραγματικές της διαστάσεις.

Προκειμένου να μπορέσει η ΕΛ.ΑΣ. να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών (βλ. Άγγελος Τσιγκρής: «Αντεγκληματική Πολιτική για την Ελλάδα του 21ου Αιώνα», Εκδόσεις Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής», 2003), πρέπει σε πρώτο στάδιο να γίνουν τα ακόλουθα:

 • Η προσαρμογή των διεθνών προτύπων και τάσεων της αντεγκληματικής πολιτικής στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής περίπτωσης.
 • Η αλλαγή της νομοθεσίας αναφορικά με τη χρήση των όπλων από τους αστυνομικούς.
 • Η δημιουργία ειδικών ομάδων δίωξης με εξειδίκευση σε ιδιαίτερα εγκλήματα.
 • Η εντατικοποίηση και ενίσχυση των πεζών και εποχούμενων αστυνομικών περιπολιών.
 • Η πάταξη της διαφθοράς στους κόλπους της ΕΛ.ΑΣ.
 • Η ενίσχυση των μηχανισμών αυτοκάθαρσης των διωκτικών αρχών.
 • Η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού.
 • Η αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας, σε Πανεπιστήμιο Αστυνομικών Σπουδών.
 • Η απεξάρτηση του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. από παράπλευρα καθήκοντα (π.χ. μεταγωγές κρατουμένων).
 • Η ορθολογική κατανομή του έμψυχου δυναμικού της ΕΛ.ΑΣ. στην Επικράτεια, με βάση τις ανάγκες της κάθε περιφέρειας για αστυνόμευση.
 • Η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής.
 • Η εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες και στις σύγχρονες κατευθύνσεις της αντεγκληματικής πολιτικής.
 • Η συνεργασία των επιμέρους υπηρεσιών δίωξης της εγκληματικότητας (Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Οικονομική Αστυνομία, Τελωνεία, κλπ).
 • Η δημιουργία κοινού θαλάμου επιχειρήσεων που θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση.
 • Η ίδρυση συντονιστικού οργάνου διαχείρισης κρίσεων.
 • Η διασφάλιση του ύψους των αποδοχών του προσωπικού.

Υπάρχουν λύσεις για την αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης εγκληματικότητας στη χώρα μας.

Απαιτείται, όμως, τεχνοκρατική γνώση του προβλήματος και συγκροτημένο σχέδιο.