Αυτές τις ημέρες η Ελλάδα καίγεται με πολλές πυρκαγιές καθημερινώς σε δάση κυρίως και επίπεδες βλαστήσεις. Πριν ολίγες ημέρες είχαμεν πολλαπλές πυρκαγιές. Τα εναέρια μέσα μας είναι πενιχρά. Και παρ΄ όλα αυτά δανείσαμεν δύο πυροσβεστικά να κατασβέσομεν την πυρκαγιάν στην Σαρδηνίαν!! Προσωπικώς είμαι αντίθετος με την πράξη αυτήν. Αν δεν υπήρχαν φωτιές στην Ελλάδα εν εξελίξει και δη σε πολλά μέτωπα ας στείλαμεν ολόκληρον τον πενιχρόν στόλον μας. Τώρα όμως που είμεθα πένητες από εναέρια πυροσβεστικά μέσα η πράξη αυτή είναι άκαιρος και επικίνδυνη για τον δασικόν μας πλούτον ο οποίος βαίνει συνεχώς αφανιζόμενος, αλλά και για την σωτηρίαν ανθρωπίνων ζωών!

Η ανένωτος Ευρώπη ας φρόντιζε να εξασφαλίσει πρόσθετην βοήθειαν στην Σαρδηνίαν και να την πληρώσει μάλιστα.

Οι πυρκαγιές όταν εκσπάσουν πρέπει να εφορμήσουν σ’ αυτές τουλάχιστον είκοσι πυροσβεστικά αεροπλάνα για να την τιθασεύσουν. Αν αυτό δεν συμβεί η πυρκαγιά φουντώνει και οι συνέπειες είναι δραματικές. Και τα είκοσι αεροπλάνα είναι αναγκαία για μίαν πυρκαγιάν. Αν έχομεν πολλές τι γίνεται;

Σήμερα στην Σταμάταν έχει εκδηλωθεί μεγάλη πυρκαγιά που καταστρέφει πευκοδάση. Επιχειρούν οκτώ αεροπλάνα. Τριάντα χρειαζόταν. Που να βρεθούν; Ήλθε βοήθεια από άλλα κράτη;

Η λαΐκή θυμοσοφία λέει. «Όταν διψά η αυλή σου νερό μη ρίχνεις έξω». Το τηρούμεν αυτό;

Και επιμένω στο σύνθημά μου.

«Να αποκτήσομεν 100 πυροσβεστικά αεροπλάνα»