Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία υποβολής εντάσεων για τις αιτήσεις πολιτών που απορρίφθηκαν από το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους».

Συγκεκριμένα, μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων δικαιούχων και αποκλειόμενων, από σήμερα Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 και έως την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59, οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής ένστασης αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής www.tourism4all.gov.gr, αφού συνδεθούν με τους κωδικούς TAXISnet, με τους οποίους υποβλήθηκε η αίτησή τους.

Η ένσταση (μία κατά το μέγιστο ανά υποψήφιο) πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής.
«Τουρισμός για Όλους»: Πώς υποβάλλεται η ένταση

Στην πλατφόρμα του «Τουρισμός για Όλους» εμφανίζεται ο λόγος απόρριψης του αιτήματος. Ενδεικτικοί λόγοι απόρριψης είναι οι εξής:

Λόγω εισοδηματικών κριτηρίων με ορθή καταχώρηση των ωφελουμένων μελών
Λόγω εισοδηματικών κριτηρίων επειδή δεν έχουν καταχωρηθεί ορθά όλα τα ωφελούμενα μέλη
Λόγω έλλειψης εκκαθαρισμένης δήλωσης το φορολογικό έτος 2019.
Το πιστοποιητικό αναπηρίας δεν είναι ορθό/δεν ανοίγει/δεν είναι ευκρινές/έχει λήξει κ.ό.κ.

Κατόπιν της εξέτασης των ενστάσεων, θα αναρτηθεί ο οριστικός πίνακας και έπεται η διαδικασία της κλήρωσης για την ανάδειξη των δικαιούχων. Επισημαίνεται ότι οι συνολικές εγκεκριμένες αιτήσεις έφτασαν στις 308.696 ενώ οι απορριφθείσες στις 70.888.