Στα ύψη αναμένονται να ανέβουν οι βάσεις των πανελλαδικών εξετάσεων του 2021, με αρκετές σχολές να παίρνουν την ανιούσα, αφήνοντας εκτός των στόχων τους χιλιάδες υποψηφίους. 

Η βασική αλλαγή στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις ως γνωστόν είναι το ελάχιστο όριο εισαγωγής που θα αφήσει εκτός ΑΕΙ, τουλάχιστον 9.400 άτομα από το σύνολο των 90. 851 υποψηφίων που διεκδικούν 77.415 θέσεις.

Ο αριθμός των υποψηφίων που αναμένεται να κοπούν, όμως, δεν αποκλείεται να είναι αρκετά μεγαλύτερος στην πράξη και να φτάσει τους 20.000. Το γεγονός αυτό σε επίπεδο Αχαΐας θα έχει τις δικές του αμφίπλευρες συνέπειες.

Από τους 3.500 περίπου υποψήφιους στην Αχαΐα που πήραν μέρος στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, ένα σημαντικό ποσοστό από αυτούς δεν θα περάσει σε κάποια σχολή και θα μείνει εκτός.

Ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό που είχε θέσει έναν συγκεκριμένο στόχο στην προσπάθεια του δεν θα τον πετύχει. Κατά συνέπεια θα χρειαστεί είτε να ξαναδώσει, είτε να παρακολουθήσει μία σχολή που δεν θα είναι της πρώτης επιλογής του.

Ταυτόχρονα  ο αριθμός των εισακτέων στο Πανεπιστήμιο Πατρών θα μειωθεί, στην Πάτρα θα έρθουν λιγότεροι σπουδαστές και με δεδομένο ότι το ακαδημαϊκό ίδρυμα έχει αρκετές χαμηλόβαθμες σχολές μέσα από την κληρονομιά του νόμου Γαβρόγλου, σε πολλές θα υπάρχει θέμα με τη συμπλήρωση των θέσεων.

Παράλληλα, η μείωση των φοιτητών στην Πάτρα θα έχει τις δικές της συνέπειες στην αγορά της και στην τοπική της οικονομία, ένας παράγοντας που ασφαλώς δεν έχει να κάνει με το Πανεπιστήμιο, όμως, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ειδικότερα όταν αναφερόμαστε σε μία πόλη κατεξοχήν φοιτητούπολη.

Από την άλλη βέβαια μέσα από το νέο σύστημα και τη μείωση των εισακτέων το Πανεπιστήμιο Πατρών και οι σχολές του, ειδικότερα αυτές που θεωρούνται αρκετά υψηλές, αποκτούν και πάλι την δυνατότητα για να επανακτήσουν το επιστημονικό τους κύρος, μέσα από σπουδαστές που θα έχουν υψηλή ποιότητα γνώσεων και δεξιοτήτων.

Άλλωστε, είναι γνωστό ότι ένα μεγάλο μέρος των σπουδαστών που έμπαινε στο Πανεπιστήμιο, έχοντας συγκεντρώσει αρκετά χαμηλά μόρια, μη έχοντας τις ανάλογες γνώσεις, αναγκάζονταν κατά τη διάρκεια της πορείας των σπουδών του να παρατήσει την σχολή του.

Οι εκτιμήσεις για την ελάχιστη βάση εισαγωγής σε κάθε πεδίο

Όλα όμως θα κριθούν μέσα από την ελάχιστη βάση εισαγωγής και τα γραπτά των υποψηφίων.  Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς-αναλυτές, από τη δημοσιοποίηση της κλιμάκωσης των μορίων των υποψηφίων προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

Στο 1ο επιστημονικό πεδίο, η κατώτατη Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής υπολογίζεται στο 8,94, ως μέσος όρος επίδοσης των τεσσάρων πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, και οι υποψήφιοι που έχουν γράψει κάτω από 9.000 μόρια είναι 8.526, δηλαδή το 37,8% του συνόλου του συγκεκριμένου πεδίου.

Στο 2ο επιστημονικό πεδίο, η κατώτατη Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής υπολογίζεται στο 9,58 και οι υποψήφιοι που έχουν γράψει κάτω από 9.000 μόρια είναι 4.200, δηλαδή το 28,63% του συνόλου.

Στο 3ο επιστημονικό πεδίο, η κατώτατη Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής υπολογίζεται στο 9,70 και οι υποψήφιοι που έχουν γράψει κάτω από 9.000 μόρια είναι 3.705, δηλαδή το 29% του συνόλου.

Στο 4ο επιστημονικό πεδίο, η κατώτατη Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής υπολογίζεται στο 8,27 και οι υποψήφιοι που έχουν γράψει κάτω από 8.000 μόρια είναι 9.043, δηλαδή το 37,1% του συνόλου του εν λόγω πεδίου.